YU Trend - Internet marketing - Srbija


Rečnik Internet pojmova

Rečnik obuhvata termine, izraze, fraze i skraćenice, koji su potrebni svima, od apsolutnih početnika do webmaster-a. Neki od termina se koriste vrlo često i uzimaju se kao standard za opise nekih najosnovnijih elemenata, tako da su oni najpotrebniji početnicima na Internetu. Druga grupa termina namenjena je surferima i svim ostalim "običnim" korisnicima Interneta. Oni se koriste za opis pojedinih vrsta tehnologija, softvera, i drugih elemenata bitnih za Internet i lakši rad na njemu. Treća grupa termina namenjena je webmaster-ima i ona sadrži termine iz oblasti Internet marketinga, promocije, statističkih Internet podataka, poslovanja putem Interneta...

Metod organizacije rečnika je po abecednom redu. U zagradi pored osnovnog naziva termina dati su još neki izrazi koji se koriste u iste svrhe. Kod termina koji su se mogli prevesti na naš jezik dat je i prevod, ali ne bukvalni, već onaj koji se uobičajeno koristi u komunikaciji, jer nije retka pojava da se prevod nekog termina smisleno drastično razlikuje od bukvalnog.

Objašnjenja reči biće vam od neprocenjive vrednosti u radu na Internetu, jer se te reči često koriste, a objašnjenja na našem jeziku je veoma teško naći. Zbog toga vam preporučujemo da ovu adresu bookmark-ujete i lako dođete do nje kad god vam je potrebno objašnjenje nekog termina. Na taj način ovaj rečnik možete koristiti kao Internet priručnik.

Acquistion - kada korisnik klikne na baner i bude preusmeren na drugi sajt, a potom obavi akciju koja je prvenstveni cilj sajta koji je platio reklamiranje putem banera - on je, gledano iz ugla sponzora, postigao efekat koji se naziva acquistion. Ovaj pokazatelj koristi se u analizama uspešnosti reklamnih kampanja na Internetu.

Add URL - prijavljivanje sajta ili web stranice na pretraživač. Obično se na pretraživaču nalazi natpis Add URL, koji predstavlja link do forme koju morate da popunite da biste svoj sajt prijavili na pretraživač.

Ads (Banner ad) - termin koji podrazumeva sve vrste reklama na Internetu (baner, tekstualni oglas u newsletter-u...). Najčešće se koristi u obliku "banner ad", što se smatra običnim banerom. Čak se i sam predlog 'ad' koristi za označavanje banera, mada to nije pravilno.

Ad flag - baner koji sadrži tekst u vidu naslova ili više linija teksta.

Ad impressions - broj ljudi koji su videli baner, tekstualni oglas, ili neku drugu vrstu reklame.

Ad requests - izraz koji se retko koristi, a predstavlja sinonim za termin 'impresija', ili prikaz reklame. To je, dakle, mera pri prebrojavanju prikaza reklama (banera, tekst linkova...). IAB je proglasio impresiju, tj. ad requests, za standard u merenju broja prikazanih reklama na Internetu.

Ad rotation (rotiranje oglasa, rotiranje banera) - postoje razvijeni softveri koji omogućavaju prikazivanje više banera ili oglasa na jednom sajtu. Tako se na jednoj stranici mogu menjati oglasi u zavisnosti od određenog merljivog faktora: vremensko definisanje, slučajno, u odnosu na browser, nakon ponovljene strane... Na primer, ako posetite jednu stranicu i na vrhu se pojavi baner jednog sajta, pa odlučite da ponovo učitate stranicu zbog loše veze, pojaviće se baner nekog drugog sajta.

Ad space - u klasičnom prevodu znači oglasni, reklamni prostor. Isto značenje ima i na Internetu - prostor na web stranici namenjen oglašavanju i reklamiranju.

Adware - programi tipa adware jesu oni za koje nije neophodno platiti registraciju, ali će korisnik pri svakom startovanju programa videti prikaze banera sponzora. Klikom na neki od tih banera korisnik će biti preusmeren na sajt sponzora. Ukoliko ne želite da vam se prikazuju baneri, moraćete da platite registraciju, koja program "oslobađa" banera.

Agency (Internet Marketing Agency) - agency je skraćeni oblik fraze Internet Marketing Agency, koja se koristi za označavanje kompanija koje se bave spajanjem ljudi koji žele nešto da reklamiraju sa onima koji imaju prostora za postavljanje reklame. Takve kompanije zarađuju na razlici koju ostvare između naplaćenog reklamiranja onih koji se reklamiraju i plaćenog reklamiranja onih koji postavljaju te reklame.

Alias (e-mail alias) - termin koji je sličan tzv. nadimku na Internetu. Označava ime ili naziv mailing liste, nadimak korisnika, administratora i sl. Često se koristi u frazi e-mail alias, gde se umesto imena administratora u e-mail adresu postavlja jednostavno webmaster@sajt.com.

Animacija - "pokretna slika", kreacija koja sadrži seriju grafičkih slika. Te slike se kontinuirano smenjuju, tako da se dobija efekat pokretnih slika ili, uslovno rečeno, filma.

Anonymous FTP - FTP sajt koji ne zahteva identifikaciju Internet korisnika. Dovoljno je doći na sajt i bez logovanja početi sa download-om softvera. Za FTP sajtove uobičajeno je da zahtevaju logovanje putem identifikacionog broja korisnika i e-mail adrese kao šifre. Zbog toga se anonymous FTP sajtovi posebno izdvajaju.

AOL (America Online) - jedan od najvećih svetskih Internet provajdera i najveći provajder u Americi.

Application fee - u najširem smislu, ova fraza označava sumu novca koja se plaća za instalaciju aplikacije. Na Internetu se najčešće koristi u rečniku Internet marketing agencija, koje pod tim podrazumevaju inicijalnu sumu ili set up za otvaranje računa i instalaciju softvera za procesiranje naplate putem sajta. Takođe, često se upotrebljava za affiliate programe, kod kojih sponzor plaća inicijalnu sumu novca za otvaranje računa putem kog će svoje proizvode i usluge moći da prodaje preko drugih sajtova, članova agencije. Ukoliko ova suma ne postoji ili je izuzetno mala, obično se nadoknađuje iz kasnijih provizija na ime procenta od prodaje proizvoda i usluga.

Archie - sistem za automatsko prikupljanje, indeksiranje i prikazivanje informacija na Internetu.

Archie search - sistem za pretraživanje FTP stranica po ključnim rečima ili frazama sa ciljem pronalaženja određenih fajlova.

Archive - kolekcija fajlova i programa na Internetu najčešće dostupnih za download. FTP sajtovi poznati su kao archive sajtovi, jer je distribucija fajlova mnogo efikasnija putem ovog protokola, te se široko koriste za arhiviranje fajlova.

Arpanet (Advanced Research Projects Agency Network) - istraživačka mreža, osnovana od strane istraživačke kompanije ARPA. Ova mreža je preteča Interneta, tačnije, Internet je nastao povezivanjem drugih mreža na ovu. Prekretnicu u prerastanju ove mreže u Internet čini razvoj TCP/IP protokola.

ASCII - set od 128 alfanumeričkih i specijalnih znakova koji se koriste kao standard za razmenu informacija izraženih tekstom. ASCII fajlovi često se nazivaju i plain text fajlovi.

ASP (Active Server Page) - termin koji označava HTML stranicu u okviru koje se nalazi jedan ili više skriptova, koji se prosleđuju serveru pre nego što stranica stigne do korisnika. Na osnovu informacija o korisniku koje se dobijaju kao rezultat njegovog zahteva za stranicom, kreira se stranica namenjena njegovom profilu.

Associate (Affilate) - pojam koji označava vlasnika sajta ili ponuđača reklamnog prostora na sajtu. On zarađuje novac od reklame, po različitim kriterijumima, u zavisnosti od programa plaćanja.

Associate program (Affiliate program, Associate marketing, Affiliate marketing) - program koji vam nudi zaradu u vidu provizije ukoliko vaši posetioci kupe neki proizvod ili uslugu na sajtu koji nudi ovaj program. Dolazak na sajt ponuđača programa sprovodi se putem banera ili tekstualnog oglasa.

Attachment - fajl koji se šalje "prikačen" uz e-mail. To može biti tekstualni fajl, slika, animacija, zvuk, film ili bilo koji drugi fajl. Attachment se povremeno koristi kao jedan od načina prenošenja virusa, te bi trebalo imati dozu opreznosti prilikom njegovog otvaranja.

Audio Streaming - metod kojim se audio fajlovi od servera ka web brauzeru dostavljaju kontinuiranim tokom u manjim paketima, a ne kao ceo fajl.

Auditing (Audit) - merenje aktivnosti sajtova preko posećenosti određenih stranica. To je veoma bitan element u Internet marketingu. Zahvaljujući ovom merenju, vlasnik dobija informacije koje mu govore koji su delovi sajta najpopularniji i najposećeniji. Tako se istražuju efekti same prezentacije ili efekti reklame na nekom drugom sajtu.

Auditor - tzv. third-party company koja meri posećenost, broj prikaza banera, klikova i sl. Njihove usluge neretko se koriste kao nezavisni izvori informacija u sponzorskim programima.

Authentication - ovde je reč o potvrdi identiteta. Najčešće, to je prvi korak u procesu pristupanja određenim podacima, sistemu ili uređaju na mreži. Sprovodi se na taj način što korisnik unosi svoje korisničko ime i lozinku.

Authorization (autorizacija) - proces koji dopušta ili odbija zahtev za pristup određenom sistemu ili uređaju neke mreže, u zavisnosti od utvrđenog identiteta korisnika posredstvom procesa poznatog kao authentication.

Autoclose - uobičajen naziv za banere koji sadrže animaciju koja prestaje da se rotira posle određenog perioda vremena ili broja rotacija. Dakle, u ovom slučaju animacija se neće rotirati neograničeno, već tokom tačno određenog broja sekundi ili broja rotacija.

Autoresponder - neka vrsta "telefonske sekretarice" za e-mail. Reč je o poruci koju koncipira vlasnik e-mail-a i koja se šalje po prijemu svakog elektronskog pisma na e-mail sa kog pismo dolazi. Poruka se šalje samo u slučaju da je autoresponder uključen, a to je obično period u kom je vlasnik e-mail-a privremeno odsutan i nije u mogućnosti da odgovori na mail. Sadržaj poruke može biti različit, jer je to stvar kreativnosti vlasnika e-mail-a, ali obično obaveštava da je poruka primljena i da će na nju biti odgovoreno posle određenog perioda.

AVI (Audio Video Interleave) - tip audio i video fajlova za Windows platforme. Ovo je uobičajen format za kratke filmove. Film u trajanju od dvadesetak sekundi u ovom formatu je veličine oko 3MB.

B2B (Business-to-business) - termin poznat još i kao e-biz ili B2B e-commerce; označava prodaju proizvoda, usluga ili informacija na veliko preko Interneta, tačnije, između kompanija. Većina poslovnih ljudi smatra da je B2B budućnost poslovanja kompanija, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Smatra se da će se sve transakcije između kompanija obavljati na ovaj način, dakle, posredstvom globalne mreže.

B2C (Business-to-consumer) - označava prodaju elektronskim putem na malo, dakle, prodaju finalnim potrošačima. Prodaja putem Interneta doživela je ekspanziju sa pojavom ovog tipa trgovine.

B2G (Business-to-government, e-government) - koncept koji poslovne i vladine agencije koriste pri poslovanju. Termin je nastao od B2B i označava postojanje centralnog web sajta koji služi za efikasniju razmenu informacija i podataka nego što bi to bio slučaj u offline poslovanju. Centralni sajtovi prave se za gradove, republike, države. Na jednom sajtu mogu se npr. nalaziti forme za online plaćanje poreza i taksi, što je veoma korisno za offshore kompanije.

Bandwidth - količina podataka koja može da se prenese putem komunikacionog uređaja u jedinici vremena. U doslovnom prevodu označava opseg: što je opseg veći, to će se web stranice brže učitavati, brže će se skidati fajlovi... Ograničenja ove vrste glavni su razlog za to što se na sajtovima koriste slike i sadržaji minimalne težine kako bi se izbegli problemi pri učitavanju.

Baud rate - jedinica koja se koristi za merenje količine podataka koja se može preneti modemom u sekundi. Jedan baud pokazuje koliko bitova (količina podataka meri se bitovima) u sekundi može preneti modem.

Banner (baner) - jedinica reklamiranja, sličica ili animacija koja se postavlja na sajt kao vid oglašavanja. Osnovni cilj banera je da privuče posetioca da klikne na njega radi odlaska na drugi sajt, formu, u virtuelnu prodavnicu, radi dobijanja više informacija o oglašavaču, njegovim proizvodima i uslugama. Postoje različite veličine banera, ali se najčešće koristi veličina 468 x 60 piksela. Da se ne bi ugrozila brzina učitavanja sajta, obično postoje ograničenja i u veličini banera u bajtovima.

Banner bournout (prezasićenost banerom) - postoji pravilo da ne treba suviše često menjati svoj logo, niti sredstvo promocije na mreži - baner. To jeste zlatno pravilo, ukoliko se ne shvati suviše ozbiljno. Naime, ako se isti oglas ili baner koriste suviše često, stopa odgovora na njega opada. Empirijski je dokazano da stopa odgovora pada procentualno sa 2,7 % na 1 % ako korisnik vidi oglas ili baner u potpuno istom formatu ili dizajnu više od četiri puta. Kako nije dobro ni suviše često menjati izgled banera, trebalo bi dizajnirati nekoliko različitih banera koje korisnik može prepoznati kao pripadnike istog sajta i periodično ih rotirati. To, međutim, ne znači da baner treba menjati suviše često - treba poštovati pravilo napisano na početku objašnjenja ovog termina.

Beyond-the-Banner - ovim terminom označavaju se svi ostali "savršeniji" oblici reklamiranja od banera. To su različite vrste reklama na Internetu, a reprezentativan primer je korišćenje Macromedia ShockWave reklamnih sadržaja.

Bit - najmanja merna jedinica za količinu informacija ili podataka.

Bookmark - označava adresu ili oznaku koja se odnosi na određeni dokument ili deo dokumenta. Drugo značenje ove reči, mnogo češće upotrebljavano, jeste označavanje dokumenta radi kasnijeg ponovnog pristupa. U brauzerima se najčešće koristi za beleženje onih web strana koje se često posećuju. Lista sajtova i stranica koje obeležite nalazi se u meniju vašeg brauzera, najčešće pod nazivima "Favorites", "Bookmark list", "Hotlist"...

Boolean (Operator) - ovim terminom obuhvaćeni su svi znakovi koji se koriste radi boljeg pretraživanja pomoću više ključnih reči. To su znakovi: +, -, zarez i sl, kao i veznici: and, not, or... Postoji veza između znakova i veznika: "+" je veznik "and", "-" je veznik "not", "," je veznik "or". Plus se koristi kada se traži sajt sa dve ili više ključnih reči, minus - kada isključujemo jednu reč, a zarez - kada dozvoljavamo alternativu.

Bounce - označava "neisporučen" e-mail. Kada pošaljete poštu, a ona ne može da se dostavi na zahtevani e-mail, stići će vam tzv. bounced poruka sa naslovom "Undeliverable Mail" ili "Message Undeliverable" koja vas obaveštava o problemu sa dostavljanjem.

Bridge Page - ponekad je na Internetu moguće da se posle klika na baner pojavi stranica koja prethodi pojavljivanju sajta sponzora na čiji baner je korisnik kliknuo. Posredi je tzv. bridge ili splash stranica.

Broker - reč koja se veoma retko koristi na Internetu, a označava posrednika između davaoca prostora i kompanije koja se reklamira, u poslovima reklamiranja. Termin koji se u ove svrhe češće koristi je Agency, tj. Internet Marketing Agency.

Browser - softversko rešenje za pretraživanje i surf po Internetu. To je program, aplikacija koja se koristi za učitavanje web stranica i drugih sadržaja na Internetu.

Buddy List - mogućnost koju koriste aplikacije kao što su ICQ, Yahoo Messenger, AOL Instant Messenger. Reč je o funkciji koja će vam omogućiti da održite kontakt sa prijateljima preko Interneta. Korisnik kreira listu u kojoj se beleže identifikacioni brojevi njegovih Internet prijatelja. U slučaju da se poznanik sa liste nalazi online u isto vreme kad i korisnik, to će na odgovarajući način biti naznačeno i ukazati na to da je online komunikacija među njima moguća.

Bug - programerska greška koja rezultira problemima pri radu sa programom, ili jednostavno time da program ne radi. Izabrani termin za grešku (Bug, tj. buba) potiče od pravog insekta koji je bio uzrok problema pri radu jednog od prvih elektronskih digitalnih kompjutera, ENIAC-a, pošto se zaglavio u osetljivom delu kompjutera.

Button - ikonica ili objekat koji izaziva neku akciju kada se na njega klikne. Obično se koristi na web stranicama i najčešće služi ili kao mali baner, ili kao dugme za prijavljivanje popunjene forme.

Byte - obuhvata 8 bitova, najmanjih jedinica mere za informacije, i označava količinu informacija. Na Internetu se, pored kilobajta i megabajta, koristi za označavanje količine podataka koji se prenose u sekundi.

Cable modem - modem pomoću kog se pristupa Internetu u sklopu kablovskog sistema i kablovske televizije. Kod nas se često ovaj sistem povezivanja naziva kablovski Internet i omogućuje veći protok podataka nego povezivanje putem telefonske linije.

Cache (Caching, keširanje, keš, Proxy) - nalazi se na hard disku u sistemima provajdera, u mrežama kompanija... Ovaj sistem funkcioniše tako što pravi kopije web stranica koje se posećuju, čime smanjuje i sprečava zagušenje na Internetu. Omogućava da kada ukucate URL sajta, ne idete direktno na taj sajt, već na neko od mesta koja smo na početku pomenuli i umesto prave web stranice gledate njenu kopiju. Tako ćete mnogo brže videti stranicu koju tražite, ali se može desiti da gubite na aktuelnosti ukoliko se stranica često ažurira. Što je kopiranje sadržaja stranica učestalije, to se dobijaju aktuelniji sadržaji u kešu.

Careware - vrsta programa koju možete potpuno besplatno koristiti. "Obaveza" plaćanja je u tome da korisnik pokaže da je kreatorima programa stalo do nečega, tj. da je pomoću programa na neki način unapredio sebe ili svoju zajednicu.

Case-sensitive - sposobnost određenih pretraživača da prave razliku između velikih i malih slova.

Category (kategorija) - kategorije se obično nalaze u sklopu direktorijuma određenog pretraživača ili web direktorijuma (kataloga) i predstavljaju određenu oblast ljudskog interesovanja. Tako u pretraživanju po kategorijama možete birati između sporta, umetnosti, biznisa, medija, kompjutera, Interneta...

cc (carbon copy) - reč je o mogućnosti koju nudi softver za rad sa elektronskom poštom. Mogućnost se sastoji u tome da se kopija e-mail-a može slati na veći broj drugih e-mail adresa.

ccTLDs (Country-code TLDs) - izraz koji označava skraćenicu imena domena, a odnosi se na svaku državu posebno. Sastoji se od dva slova, npr. yu.

CGI (Common Gateway Interface) - kraći program pisan u skript jeziku (Perl, C+, Java, Visual Basic). Njegova funkcija je da poveže HTML stranicu sajta sa nekim programom na serveru. Ovo je tekstualni fajl i najčešće ga koriste sajtovi sa bazama podataka ili nekim drugim programima. CGI fajlovi najčešće su smešteni u poseban direktorijum na web serveru.

Chanels - linkovi klasifikovani prema temama koje obrađuju. Obično se nalaze u okviru posebnog foldera na browser-u; izborom bilo kog od linkova bićete usmereni na sajt koji nudi sadržaje o izabranoj temi.

Chat - online interaktivna komunikacija između surfera. Pomoću chat-a možete "razgovarati" sa ljudima koji se nalaze u istom chat room-u, s tim što je mnogo uobičajenija komunikacija kucanjem preko tastature nego direktna komunikacija govorom, pomoću mikrofona i slušalica.

Chat room - vrlo često popularni sajtovi imaju nekoliko soba za chat. Sobe su klasifikovane, tako da se korisnici upućuju na mesta na kojima mogu razgovarati sa ljudima o istoj temi ili sa ljudima slične starosti, regionalne pripadnosti, interesovanja... Primeri chat soba su: tinejdžeri, 30+, Beograd, Njujork, ljubav...

Checkbox - jedan od vidova interakcije korisnika i materijala na Internetu. Obično je reč o kockici, a klikom na nju korisnik označava svoj izbor (obeležava je). Veoma često se koristi na Internetu: u anketama, virtuelnim prodavnicama itd.

Click (klik) - postavljanje pokazivača miša na određenu reklamu, baner, tekst i sl. i pritisak na levo dugme miša radi dobijanja više informacija. Ovaj termin nije vezan isključivo za Internet - on podrazumeva i klikove na ikonice koje se prikazuju offline na samom kompjuteru.

Click-and-mortar - naziv za prodavnice koje postoje i u fizičkom, realnom svetu i online. To znači da u njima možete kupovati i bezgotovinski i gotovinski, prema željama i mogućnostima.

Clickstream - putanja kojom se surfer kreće tokom svoje konekcije. Termin označava način na koji je korisnik stigao do određenog sajta ili, jednostavnije, koje je sve sajtove ili stranice sajtova posetio da bi došao do tačno određenog sajta ili stranice.

Click - throughs (Click - through Rate) - termin predstavlja broj ljudi koji su kliknuli na baner da bi otišli na stranicu koju sam baner predstavlja. Ova informacija dobija na značaju kada se zna da pokazuje isplativost reklamiranja na nekom sajtu putem banera.

Client - kao Internet termin, ovo je Internet aplikacija koja vrši specifične funkcije kao što su Telnet ili FTP. To je početak i kraj Internet procesa. Generalno gledano, ovaj termin označava kompjuterski sistem ili proces koji zahteva neki servis od drugog kompjuterskog sistema ili procesa.

Cloaking - tehnika koja koristi softver da bi se različita struktura stranice prikazivala posetiocima i tzv. spider-ima pretraživača. Ova tehnika koristi se radi što boljeg pozicioniranja stranica na pretraživačima.

Clustering - metoda koju koriste mnogi pretraživači radi davanja kvalitetnijih rezultata pretraživanja. Reč je o svojevrsnom filteru koji ne dozvoljava da se u rezultatima pretrage pojavi više od jedne ili dve stranice sa istog sajta. Zahvaljujući tome, rezultati pretraživanja su mnogo raznovrsniji i kvalitetniji.

Commercial Demo - uslovno rečeno, to je kopija programa koju realizuje kreator programa u cilju prodaje programa korisniku. U pitanju je obično veoma verna kopija programa, koja ima određen dozvoljen period korišćenja i vrlo često su isključene neke od opcija.

Connectivity - sposobnost kompjutera da se poveže sa drugim programima i hardverom.

Conversion Rate - odnos troškova i profita. U najprostijoj formulaciji, pokazuje koliko dolara se zaradi na svaki utrošeni dolar promocije. Ovaj podatak veoma je značajan ako se ima u vidu da se na osnovu njega može oceniti efikasnost, korisnost i isplativost svake promocije. Zbog toga se svakom vlasniku sajta postavlja kao cilj što veći Conversion Rate, jer on predstavlja svojevrstan profit, odnosno gubitak od promocije.

Cookie (kuki) - fajl na hard disku korisnika koji omogućuje web sajtovima da dobiju informacije o korisniku. Web sajt dodeljuje kuki korisnikovom brauzeru kada prvi put poseti sajt. To omogućava vlasnicima sajta da prate aktivnosti korisnika i isporuče oglas koji im odgovara u pravom trenutku. U zemljama koje visoko poštuju privatnost korisnika prave se brauzeri koji odbijaju kukije, upravo zbog pomenutnog praćenja aktivnosti korisnika. Primer takve zemlje je Nemačka.

Cost Per Action (plaćanje po akciji) - u ovakvoj vrsti promocije oglašavači plaćaju za korisnika koji preduzima unapred definisanu akciju do koje dolazi odgovorom na oglas, tj. klikom na baner. Cene ove vrste promocije variraju u zavisnosti od vrste akcije.

Cost Per Lead (plaćanje po tragu) - ovo je preciznija forma od plaćanja po akciji jer posetilac sajtu daje informacije koje se mogu iskoristiti za pospešivanje prodaje. Informacije se koriste kao "trag" za prodaju.

Cost Per Sale (plaćanje po prodaji) - programi po kojima oglašavači plaćaju za izvršenu prodaju kupcu koji je prosleđen sa vašeg sajta. Cene su fiksne ili date u obliku provizije od prodaje. Ovo je vrsta programa veoma bliska Associate i Affiliate programima.

Counter - brojač; on broji broj hitova ili pregledanih strana jednog sajta. Kvalitet, mogućnosti i izgled brojača variraju. Najčešće se javlja u vidu sličice ili animacije pri dnu sajta sa brojem poseta određenoj strani na koju je postavljen. Brojači se danas mogu potpuno besplatno dobiti na Internetu i ukoliko vam je potreban za sajt, neće vam biti problem da kratak HTML tekst ubacite na odgovarajući deo web strane.

CPC (Pay Per Click, Cost Per Click, plaćanje po kliku) - način promocije gde oglašavači plaćaju po kliku na svoj baner, link ili oglas. Cene se uglavnom kreću od 0,01 do 0,2 dolara ili, u ekstremnim slučajevima, do 0,4 dolara po kliku.

CPM (Cost Per Mile, Cost Per Thousand, Pay Per View, plaćanje po pogledu, plaćanje po prikazu, cena na hiljadu impresija) - metod reklamiranja preuzet iz štampe. Oglašavači plaćaju određenu svotu novca za hiljadu prikazivanja njihovog banera, bez obzira na broj stvarnih klikova na baner. Prosečna cena u ovom slučaju za oglašavače je 50-70 dolara za hiljadu impresija. Za sajtove koji prikazuju banere u ovim programima preko marketinških agencija, zarada se kreće 8-25 dolara u bruto iznosu, ali mnogo manje u neto iznosu. U našim uslovima ove cene su drastično manje.

Cracker - osobe koje veoma dobro poznaju unutrašnji sistem rada kompjutera i to koriste u negativne svrhe (krekovanje, upadanje u sisteme bez autorizacije...).

Crawler - kada prijavite svoj URL na pretraživač, Crawler odlazi do sajta i uzima njegov sadržaj ili deo njegovog sadržaja. U zavisnosti od programa, Crawler može pretraživati kompletan sajt i/ili uzimati informacije iz META tagova, može se vraćati na prezentaciju da pokupi podatke o promenama, može kategorisati adrese na osnovu upita, ili koristiti neki drugi način za indeksiranje i rangiranje sajta.

CRM (Customer Relationship Management) - ekspanzija Internet prodaje krajnjim korisnicima dovela je do novog odnosa između prodavaca i kupaca, a ovaj termin označava upravo te odnose. CRM strategije menjaju se uporedo sa pojavom novih mogućnosti uspostavljanja što prisnijih odnosa. Ti odnosi se sve češće uspostavljaju elektronski, što je dovelo do razvoja različitih pomoćnih alatki i elektronskih organizatora.

Cross-post - akcija slanja iste poruke na više newsgroup-a. Ova akcija se smatra nedozvoljenom i protivnom Internet kulturi.

Cryptography - proces koji se sprovodi da bi se zaštitili podaci koji se prenose putem mreže. Pošiljalac "šifrira" podatke, koji postaju "bez smisla" za svakog sem za primaoca koji zna način da ih dešifruje i prevede u primarnu formu.

Cyberspace - obuhvata bilo koje mesto na kome se nalazite kada ste online.

Cybersquatter - termin koji označava ljude koji kupuju domene sa imenima poznatih ličnosti ili poznatih firmi, proizvoda, marki. Sve to se radi sa ciljem kasnije preprodaje domena tim ličnostima ili firmama i ostvarivanja velikih profita u ovom poslu. Primeri ovakvih ljudi su mnogobrojni, a profiti se ponekad izražavaju i u milionima dolara.

Dead Link - link koji više ne postoji. On će korisnika odvesti na stranicu koja je ili premeštena ili jednostavno obrisana. Takvi linkovi predstavljaju problem pretraživačima jer oni s vremena na vreme svoje baze moraju očistiti od njih kako bi poboljšali kvalitet pretraživanja.

Demographic characteristics (demografske karakteristike) - karakteristike korisnika koje ga - prema polu, starosti, primanjima, mestu življenja ili nekom drugom kriterijumu - svrstavaju u određenu populaciju. Ovi podaci segmentiraju ukupnu populaciju i koriste se u najrazličitijim istraživanjima vezanim za Internet: interesi, surf, potrebe... Takvi podaci pomažu i pri "demografskom" kreiranju sajta.

Dekripcija (decryption) - proces kojim se šifrovani fajlovi i fajlovi zaštićeni uglavnom pomoću šifre prebacuju u originalni oblik. Suprotan proces ovom je enkripcija.

DHTML (Dynamic HTML) - programski jezik kojim se stranice na Internetu sadržinski menjaju novim učitavanjem. Tako se stranica ili samo slika na stranici može promeniti u zavisnosti od različitih parametara: lokacije korisnika, doba dana, profila korisnika ili se, jednostavno, sa svakim novim učitavanjem prikazuje različit sadržaj.

Digital Signature - digitalni potpis koji garantuje da je poslati e-mail stigao od određenog (potpisanog) pošiljaoca.

Digital Subscriber Line - način pristupanja Internetu sa veoma velikim protokom podataka, uz korišćenje telefonske linije.

Directory (direktorijum, katalog) - "vrsta pretraživača", ali se razlikuju od pretraživača po tome što se pretraživanje ne obavlja putem ključnih reči, već do tražene informacije možete doći preko kategorija i podkategorija koje predstavljaju različite oblasti ljudskog interesovanja. Direktorijumi (katalozi) se koriste u slučajevima kada su vam potrebne generalne informacije o nekoj temi. Svi veliki pretraživači imaju svoje direktorijume (kataloge), koji se obično nalaze ispod mesta za pretraživanje po ključnoj reči i obično su dati u obliku tabele sa dvema kolonama koja sadrži desetak glavnih kategorija i veći broj podkategorija.

DNS (Domain Name System) - sistem koji prebacuje opisnu Internet adresu (npr. www.yutrend.com), koju koriste surferi, u broj od 12 IP address cifara (npr. 216.71.173.244) na kom se nalazi sajt, ali koji korisnici ne koriste jer je težak za pamćenje. Sa povećanjem broja domena, broj slobodnih IP adresa sa 12 cifara sve je manji.

Domain (domen) - poslednji deo Internet adrese, na primer .com, .net, .org - domeni najvišeg nivoa. Postoji i srednji nivo domena, npr. co.rs. Domen je generički termin koji opisuje pomenute nivoe domena.

Domain Crawling - pojedini pretraživači grupišu web stranice pomoću tzv. "world plus" i "country" indeksa. To je jedan od načina regionalizacije sajtova i najčešće je zastupljen na pretraživačima koji svoje pretraživanje (ne napredno, samo obično) zasnivaju na izboru zemlje ili jezika, pored ključnih reči i fraza. Može se desiti da sajt ili stranica budu prisutni na obema listama formiranim na osnovu pomenutih indeksa.

Domain Filtering - metod koji pretraživači koriste za regionalizaciju sajtova. Na osnovu domena, pomoću ovog metoda pretraživač sajt svrstava u sajtove određene zemlje. Npr. domeni iz Srbije imaće oblike .co.rs, .gov.rs, .ac.rs, .org.rs. Ovaj metod se, međutim, ne može koristiti za sajtove najvišeg ranga (.com, .net). Pretraživači na ovaj način imaju mogućnost da grupišu sajtove na osnovu zemlje iz koje potiču, pa da, uz neke druge metode, formiraju čak i napredna pretraživanja koja će uključiti izbor sajtova iz određene zemlje.

Domain name (ime domena) - na Internetu kompjuteri imaju adrese numeričkog karaktera, npr. 216.71.173.244. Ime domena omogućuje korisnicima da dođu do određenog sajta bez pamćenja ovih brojeva, već pamćenjem imena domena, npr. www.yutrend.com .

Doorway Page - improvizovana stranica kreirana kao ulaz na sajt. Ona se kreira specijalno za pretraživače i njihove robote, u cilju što boljeg ranga na rezultatima pretrage. Često je nevidljiva za običnog surfera i pojavljuje se samo u slučaju posete robota pretraživača sajtu. Naziva se još i Gateway Page.

Download - proces kopiranja fajla na korisnički kompjuter sa nekog drugog kompjutera ili kompjutera u okviru Internet servisa.

Dynamic Content - sadržaj na stranici koji se učitava "za svakog posetioca posebno". Sadržaj se može koncipirati na različit način za svakog novog posetioca ili se prilagoditi profilu korisnika koji se dobija na osnovu nekih njegovih karakteristika (operativni sistem koji koristi, lokacija sa koje dolazi, na osnovu kuki fajlova i sl.).

Dynamic IP Address - IP adresa koju korisnik dobija kada se poveže na Internet i koja se menja svakog sledećeg puta kada se priključi na mrežu.

Dynamic Rotation - slično DHTML-u, s tim što se ovde umesto odgovarajućih stranica prikazuju odgovarajuće reklame za svakog posetioca na osnovu neke od njegovih karakteristika. U ovom slučaju, reklame se mogu, u zavisnosti od profila korisnika, prikazivati u različitim oblicima (tekst, link, baner...) ili na različitim mestima na web stranici.

Dynamic Web Pages - web stranice koje se generišu u zavisnosti od toga odakle pristiže zahtev. One ne sadrže iste informacije i prilagođavaju se korisniku koji ih posećuje shodno tačno određenom kriterijumu.

E-commerce (Electronic Commerce) - reč je o elektronskoj trgovini ili elektronskom (online) poslovanju. Transakcija se ovde obavlja putem Interneta, i to na taj način što se potrebni podaci sa jednog kompjutera prebacuju na drugi. Ovom razmenom podataka ostvaruje se proces kupovine ili prodaje, tj. bezgotovinskog plaćanja putem Mreže. Najveći problem današnjice u vezi sa ovakvim poslovanjem jeste sigurnost. Zloupotrebe su minimalne, ali i dalje postoje. To je u svetu jedina prepreka daljem razvoju ovakvog poslovanja.

E-government (B2G) - koncept koji poslovne i vladine agencije koriste pri poslovanju. Termin je nastao od B2B i označava postojanje centralnog web sajta koji služi za efikasniju razmenu informacija i podataka nego što bi to bio slučaj u offline poslovanju. Ovi centralni sajtovi prave se za gradove, republike, države. Na jednom sajtu mogu se npr. nalaziti forme za online plaćanje poreza i taksi, što je veoma korisno za offshore kompanije.

E-store (Electronic Store) - virtuelna prodavnica na Internetu. Korisnik surfuje po kategorijama (stranicama koje predstavljaju izložbeni prostor određene kategorije proizvoda) i "stavlja u korpu" ono što želi da kupi. Kada završi sa izborom, dobija račun koji najčešće plaća kreditnom karticom i u kratkom roku kupljene stvari stižu mu na kućnu adresu.

EDI (Electronic Data Interchange) - termin koji označava transfer podataka između kompanija i pojedinaca. Ovaj sistem postao je veoma popularan sa porastom prisustva kompanija na Internetu. On omogućava jednostavnu kupovinu, prodaju i razmenu podataka.

Eksterni linkovi - linkovi koji se nalaze na drugim sajtovima i vode ka vašem sajtu. Danas je ovo veoma bitan momenat za pozicioniranje na pretraživačima, jer neki pretraživači ne indeksiraju sajtove bez makar jednog eksternog linka. Takođe, veći broj eksternih linkova poboljšava rang vašeg sajta na pretraživačima preko kriterijuma Link Popularity.

Ekstranet - ovaj termin ukazuje na Intranet, ali se od njega razlikuje po tome što mu mogu pristupiti i autorizovana lica van organizacije čije je on vlasništvo. Takođe, moguće je koristiti upotrebu različitih nivoa pristupa od strane eksternih korisnika. Najčešće mu se pristupa pomoću korisničkog imena i lozinke, koji predstavljaju vid identifikacije. Kod Ekstraneta se veliki akcenat stavlja na sigurnost i zaštitu podataka kojima se pristupa. Velika upotreba Ekstraneta predstavlja rezultat saradnje kompanija koje imaju potrebu za zajedničkim projektima i razmenom informacija.

Elektronska forma - za razliku od štampane forme, korisnici elektronsku formu popunjavaju na samom ekranu. Ovakva forma sastoji se od: tastera, drop-down menija, check box-ova, radio buttons-a, polja za unos teksta (text fields) i drugih elemenata. Na kraju forme uvek se nalazi taster koji ima funkciju da pošalje popunjenu formu u aplikaciju za obradu formi. Upotreba ovakvih formi veoma je rasprostranjena na Internetu. Popunjena forma može da bude formirana na taj način da određene podatke šalje onome ko je postavio formu za popunjavanje i/ili da daje povratni razultat korisniku koji ju je popunio.

E-mail attachment - reč je o dodatku uz e-mail koji se nalazi u obliku fajla, grafike ili aplikacije i koji je "spajalicom zakačen" za e-mail poruku. Dodatak može biti u bilo kom formatu, a njegova veličina uslovno je neograničena. U praksi, ona zavisi od veličine mailbox-a primaoca i dozvoljene veličine koju određuje provajder pošiljaoca.

Encryption (enkripcija) - ovaj izraz označava šifrovanje, kodiranje podataka i njihovo prevođenje iz originalnog oblika u poseban, tajni kod. Enkripcija se najviše koristi u slučajevima zaštite podataka. Podaci se šifruju, zatim šalju putem Mreže i kada stignu na odredište, dekodiraju se. Ovaj metod zaštite veoma je rasprostranjen i koristi ga veliki broj ljudi. Posebnu primenu našao je u plaćanju putem Interneta, gde se broj kreditnih kartica kojima se plaća kodira i šalje na dekodiranje vlasniku sajta (Internet prodavcu).

E-paper (Electronic paper, Radio paper) - lako prenosivi medijum sličan papiru koji se može koristiti (biti ponovo ispisan) beskonačno puno puta. Elektronski papir koristiće se za elektronske knjige i novine. Najpoznatiji je Gyricon, čiji je proizvođač Xerox. Elektronski papir izrađuje se od neke vrste providne plastike.

ERP (enterprise resource planning) - ERP označava poslovni sistem koji integriše sve aspekte poslovanja putem savremenih kompjuterskih tehnologija i Interneta. Sa njihovim razvojem, ovaj sistem postao je sastavni deo inventara svih savremenih korporacija, jer omogućava veoma jednostavno poslovanje kako online, tako i offline.

E-zine (Electonic magazine) - elektronski magazin je vrsta magazina koji se objavljuje putem nekog od web servisa: e-maila, online sadržaja ili news grupa. Ovakvi magazini veoma su brojni na Internetu i izdaju se periodično, u zavisnosti od tematike i ažurnosti izdavača. Najveći broj elektronskih magazina je besplatan, ali postoje i oni koji naplaćuju svoj sadržaj.

Filtering (filtriranje) - postupak u kom se trenutnom analizom korisničkog zahteva određuje sadržaj ili vrsta reklame koja će se prikazati na sajtu, a koja će korisniku najviše odgovarati na osnovu njegovih psihografskih i demografskih karakteristika. Poreklo korisnika je uslov za određivanje pomenutih karakteristika, a ono se pretpostavlja na osnovu adrese sa koje korisnik dolazi, ili na osnovu browser-a koji koristi.

Firewall - set programa koji se nalaze na mrežnom serveru i čija je osnovna funkcija zaštita resursa privatnih mreža od pristupa neovlašćenih korisnika drugih mreža, tj. povećanje sigurnosti određene mreže. Ugrađuje se u hardver i/ili u softver. Svaka poruka, informacija ili podatak koji ulazi ili izlazi iz mreže prolazi kroz ovaj set programa i proverava se ispunjenost zahteva koji su zadati u programima. Najčešće se instalira na poseban kompjuter izvan mreže čiju sigurnost povećava.

Flame War - označava situaciju u kojoj u okviru neke online diskusije, razgovora ili chat-a dođe do svađe između učesnika, korišćenja neadekvatnih reči i skretanja sa osnovne teme. To je obično znak za moderatore da neke od korisnika treba isključiti iz diskusije ili chat-a.

Form (forma) - dokument sa praznim poljima u koja se unose traženi podaci i klikom na odgovarajuće dugme šalju onome ko je postavio formu.

Fraze - ima veoma bitnu ulogu kako pri pretraživanju od strane korisnika, tako i pri prijavljivanju adrese na pretraživače u borbi za bolji rang webmaster-a. Za potrebe pretraživanja, fraza se kuca pod navodnicima (npr. "rok muzika"), a daje ograničenje pretraživaču da izbaci samo one rezultate u kojima se određene reči javljaju napisanim redom. U META tagu, radi boljeg rangiranja, fraza se kuca bez navodnika, istim redom reči.

Frequency - koristi se najčešće u frazama, a označava ili broj ponovnih poseta sajta, ili broj ponovnih prikaza reklame surferu, ili nešto slično.

FTP (File Transfer Protokol) - protokol koji služi za transfer fajlova preko TCP/IP mreže. Uključuje funkcije prijavljivanja na FTP server, ispis kataloga i kopiranje datoteka. FTP operacije danas se uglavnom izvršavaju pomoću programa sa grafičkim interfejsom, kao što su CuteFTP ili Windows Commander. FTP transfer najčešće je inicijalizovan u okviru web browser-a tako što se pri kucanju URL adrese ukucava "ftp://" i adresa nekog FTP servera.

FTP sajt - sajt koji je namenjen prvenstveno korisnicima za preuzimanje softvera. Obično se radi o sajtovima sa veoma lošim grafičkim rešenjima, jer je akcenat na što efikasnijem preuzimanju softvera, a ne na dizajnu.

Gateway - Kombinacija hardvera i softvera koja povezuje dva različita tipa mreže. Gateways između e-mail sistema su npr. u stanju da omoguće dopisivanje korisnicima sa različitih e-mail sistema.

Gateway Domain Name - Ime domena čija je uloga da redirektuje surfera na glavni sajt. Obično se kupuju imena domena koja sadrže određene ključne reči relevantne za sadržinu na glavnom sajtu i reči koje korisnici često koriste da bi došli do takvih sadržaja.

General rotation - Nasumično prikazivanje različitih banera na stranici, bez određenog kriterijuma i pravila, poznato još i pod nazivom run of site.

Generičko ime domena - Ime domena koje u sebi nosi reč ili frazu karakterističnu za temu i sadržinu sajta. Generička imena domena su npr. download.com ili programi.com.

GIF - Najčešći format i oblik kompresije za banere, ali i za ostale slike i animacije na Internetu.

Gigabyte - 1.000 ili 1.024 megabajta. Precizniji je drugi odnos, ali se prvi mnogo češće koristi.

Global Network - Izraz koji se koristi veoma retko, a zamenjuje reč Internet ili neku drugu lokalnu mrežu koja je globalna za npr. jednu državu ili neku drugu teritoriju.

Gopher (gofer) - Sistem koji pretražuje Internet pribavljajući imena fajlova i resursa koje kasnije prikazuje u hijerarhijskoj strukturi i sa boljom organizacijom. Ovaj program se po zahtevu korisnika može premeštati sa jednog na drugi Gopher server. Na Internetu se koristi preko 7.000 ovakvih servera. Zbog porasta broja fajlova na Internetu, baze podataka Gopher-a konvertuju se u sajtove, kojima se lako može pristupiti sa pretraživača. Najpoznatija alatka za pretraživanje Gopher-ove hijerarhijske strukture fajlova jeste Veronica.

Gov - Jedan od najviših nivoa tipova domena kojim se označava da je adresa vlasništvo američkih vladinih organizacija i ministarstava. U URL-u se pojavljuje u obliku ".gov". Vlade ostalih zemalja svoje sajtove imaju na domenima tipa ".gov.rs" (primer za Srbiju).

Gyricon - Najpoznatiji tip elektronskog (radio) papira, koji je i najbliži praktičnoj masovnoj primeni. Proizvođač je Xerox, a proizveden je od specijalne, gotovo providne vrste plastike.

Handshake - označava početak komunikacije između dva kompjutera. Zvuci koje proizvodi modem tokom konekcije nastaju upravo pri hendšejku.

Hardware address (hardverska adresa) - jedinstveni broj koji predstavlja adresu ethernet mrežne stanice. Svaki uređaj ima jedinstvenu hardversku adresu.

Hit - termin koji ima dva značenja: prema prvom značenju, hit predstavlja posetu sajtu ili određenoj stranici sajta, a prema drugom - rezultate određene pretrage na bilo kom pretraživaču. Rezultat pretrage je spisak linkova koji sadrže traženu ključnu reč ili frazu.

Homepage (Home Page) - ima nekoliko značenja: 1. stranica koja je se default-u učitava svaki put kada se startuje browser; 2. naslovna stranica bilo kog sajta (prva strana na koju korisnik dolazi kada ukuca web adresu); 3. celokupan sajt ličnosti, preduzeća ili bilo koje druge organizacije.

Hotlink - predstavlja vezu između dvaju programa koja omogućuje da promena određenog podatka u okviru jednog programa bude izvršena i u okviru drugog programa.

Host - termin koji označava kompjuter na kom je lociran sajt ili određena web stranica. To je sistem kome korisnik može pristupiti sa bilo koje udaljene lokacije.

HTML - skup kodova koji se koriste kao tzv. markup language pri pisanju dokumenata koji stranice na Internetu čine vidljivim za surfere. Reč je o jeziku koji se najviše koristi za formiranje dokumenata koji čine World Wide Web.

Hub (hab) - uređaj koji se koristi za fizičko povezivanje kompjutera u mrežu. Jedan hab može se koristiti i za povezivanje preko 15 kompjutera.

Human Categorization - jedan od metoda koji se koristi za regionalizaciju sajtova na pretraživačima. Ovaj metod koriste pretraživači i direktorijumi u okviru kojih ljudi svrstavaju sajtove u bazu. Sami ljudi, dakle, klasifikuju sajtove prema jezičkoj i nacionalnoj osnovi. Tipični primeri koji koriste ovaj način kategorisanja su Yahoo, LookSmart i Open Directory.

Human Edited - najčešće se koristi u frazama "Human Edited Search Engine" i "Human Edited Directory". Bez obzira na to u kojoj frazi se koristi, ukazuje na to da se linkovi u bazu pretraživača/kataloga ubacuju posle pregleda koji obavljaju ljudi, dakle, bez robota.

Hyperlink - veza između dveju stranica ili dveju lokacija na stranici. Hyperlink se postavlja putem teksta ili slike na web stranice. Klikom na takav tekst ili sliku, korisnik odlazi sa jedne stranice na neku drugu, na drugi sajt ili na drugo mesto na istoj stranici.

IAB (Internet Architecture Board) - organizacija koja donosi odluke o standardima i drugim važnim pitanjima u vezi sa razvojem Interneta.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) - internacionalno neprofitno društvo koje upravlja Internet adresama, domenima i protokolima.

Impression (impresija) - prikaz, pogled na baner ili neku drugu vrstu reklame. Obično se koristi u frazi 'broj impresija', kojom se označava broj prikazanih banera ili drugih reklamnih elemenata na sajtu ili stranici u toku određenog perioda.

Index (indeksiranje) - po prijavljivanju stranice na pretraživač, morate da sačekate protok određenog vremenskog perioda dok vaša prijava ne prođe proveru da bi bila upisana u bazu podataka pretraživača. Trenutak upisivanja vaše stranice u bazu naziva se indeksiranje web stranice.

Instant messaging - vrsta komercijalnog servisa koji će vam omogućiti da kreirate privatan (direktan, za druge nevidljiv) razgovor sa drugom osobom. Najčešće vas instant messaging sistem obaveštava kada je neko sa vaše liste, koju sami kreirate, online. Tada možete inicirati online chat sa njim/njom. Postoji nekoliko instant messaging sistema, a najpoznatiji su Yahoo Messenger, MSN Messenger i ICQ. Nažalost, nema standarda i svi ovi servisi su nezavisni; dakle, ukoliko nekoga želite da stavite na listu, on mora da koristi isti instant messaging sistem kao vi.

Insertion Order (IO) - mesto prikazivanja reklame (banera ili oglasa) na web sajtu ili stranici. Posebno dobija na značaju kod zakupaca prostora ako je kriterijum za naplatu reklamiranja broj prikazivanja (impresija).

Internet Advertising Bureau (IAB standard) - standard koji se koristi pri definisanju dimenzija banera. Baneri imaju svoje standardne veličine, od kojih je najčešća 468 x 60.

Internet Marketing Agency - koristi se za označavanje kompanija koje se bave spajanjem ljudi koji žele nešto da reklamiraju sa onima koji imaju prostora za postavljanje takvih reklama. Ove kompanije zarađuju na razlici koju ostvare između naplaćenog reklamiranja onih koji se reklamiraju i plaćenog reklamiranja onih koji postavljaju te reklame. Ove agencije često se bave prodajom i instalacijom aplikacija za procesiranje plaćanja putem sajta. U tom slučaju, zarađuju na osnovu inicijalne sume koja se plaća za aplikaciju i procenta od obavljenih naplata putem aplikacije.

InterNIC - projekat kompanija AT&T i Network Solutions koji nudi sledeće servise: direktorijum javno dostupnih baza podataka, dodeljivanje i registraciju domena i IP adresa, edukativni i informativni program za Internet zajednice, online publikacije koje sumiraju ranije akcije Internet korisnika.

Interstitial ads - reklame koje se pojavljuju između dve stranice. Kada korisnik klikne na hyperlink na jednoj stranici da bi otišao na neku drugu, pre nego što bude prebačen, pojaviće se ovaj tip reklame ili nekog drugog tzv. interstitial sadržaja.

Inventory - kapacitet oglasnog ili reklamnog prostora na sajtu ili stranici. To može biti ponuda u vidu broja prikazivanja banera na stranici ili broja klikova na baner, u zavisnosti od kriterijuma za naplatu reklamiranja.

IP adresa - identifikacioni broj kompjutera na TCP/IP mreži. Svakom serveru dodeljuje se jedinstvena adresa ovog tipa. Korisnik servera takođe ima ovu adresu, koja je stalna ili promenljiva i dodeljuje se pri svakom povezivanju na Internet. To je numerička adresa koja se sastoji od četiri broja odvojena tačkama. Svaki broj ima vrednost od 0 do 255. Brojevi identifikuju mrežu i hosta. Ove adrese dodeljuju se na osnovu tri klase: A, B, C.

JAVA - Ovo je programski jezik za opšte namene. Takozvani Java aplet je manja Java aplikacija. Ovaj programski jezik podržava većina brovsera i ima široku primenu na Internetu.

JDK (Java Development Kit) - Softverski paket koji sadrži alatke za jednostavno testiranje, pisanje i modifikovanje Java aplikacija.

JPEG - Označava jednu vrstu kompresije slika u boji. Prebacivanjem slike u ovaj oblik, slika je za oko 5% manje veličine, ali se gube neki detalji na njoj.

Junk mail - Ono što se naziva spamom na Internetu jeste junk mail iz aspekta korisnika koji prima nepoželjnu poštu. Ovaj termin označava sve vrste pisama koja se uglavnom šalju na ogroman broj mail-ova i bez odobrenja vlasnika tih mail-ova.

Key Sensitive - Ovaj termin označava razlikovanje velikih i malih slova. Kod svih aplikacija i formi na Internetu moguće je koristiti ovu karakteristiku. Ukoliko se ona primenjuje, to znači npr. da su "yutrend" i "YuTrend" različite reči, ukoliko se ona ne primenjuje, sve jedno je koju ćete od ove dve pomenute reči otkucati, dobićete isti rezultat.

Keyword (Ključna reč) - Ključna reč je isto što i obična reč, ali prvi atribut je dobila zbog toga što se koristi u pretraživanju kao ograničenje za davanje rezultata pretrage. Ključna reč, ukoliko nije retka u upotrebi, ne može kao izolovana celina da vam da dobre rezultate pretrage. Zbog toga se u pretraživanju koristi više ključnih reči odjednom, ili fraze. Kada koristite više ključnih reči ispred svake sledeće stavljate operator (npr. rok +muzika +hard). Ključne reči su bitne i za rangiranje sajtova i web-stranica, jer je za dobro rangiranje neophodno stavljati ključne reči u HTML dokumenta. To je, globalno gledano, reč koja se koristi radi identifikovanja i grupisanja sadržaja na Internetu radi pretrage ili neke druge klasifikacije.

Keyword Stuffing - Slučaj kada se u META Tagu ponavljaju iste ključne reči, radi poboljšanja ranga sajta u rezultatima pretraživanja. Ovo je kažnjivo od strane pretraživača i portala. Dozvoljeno je ponavljanje iste reči 3 puta, više od toga nije, tada će vas smatrati spamerom i trpećete konsekvence koje su predviđenje za tzv. Keyword Stuffing.

Kvazi Meta Crawler - Ovo je jedna vrsta "pretraživača". Tačnije, to nije pravi pretraživač, jer nema svoju bazu podataka. Kvazi Meta Crawler je vrsta programa, gde otkucate ključnu reč ili frazu za pretragu i izaberete pretraživač iz ponuđenog spiska, a program šalje upit definisanom pretraživaču i daje vam rezultate pretrage sa njega.

Language Specific - mnogi roboti pretraživača imaju mogućnost da prepoznaju određene reči na više jezika. Kada registruju takve reči, ti roboti kategorizuju sajt u određenu jezičku ili nacionalnu grupu.

Latency - kada su posredi mreže kakva je Internet, predstavlja potrebno vreme da se podaci prenesu sa jedne lokacije na drugu. Latency i Bandwidth jesu dva najvažnija faktora prenosa podataka.

Link - veza do određene Internet adrese (URL) ili web stranice u okviru ili van sajta na kom se nalazite. Klikom na link premeštate se na drugi sajt/web stranicu u okviru sajta ili van njega.

Link Popularity - popularnost web adrese. Popularnost se postiže na taj način što sajtovi postavljaju na svoje stranice link do vašeg sajta. Na ovaj način ne samo da ti sajtovi promovišu vaš sajt već se poboljšava i rang vašeg sajta na mnogim pretraživačima koji popularnost linka uzimaju kao jedan od kriterijuma za rangiranje.

Listserv - sistem koji omogućava da e-mail poruku pošaljete na jednu e-mail adresu, a da se ona odatle kopiranjem pošalje na više mail adresa odjednom. Ovaj princip koristi se pri slanju newsletter-a pomoću servisa koji nude besplatne mejling liste.

Local Host (Server) - kompjuter koji se u interakciji dva kompjutera povezuje na neki drugi, udaljeni kompjuter (Remote Host) iz određenog razloga. Najčešće je to kompjuter korisnika (kućni ili poslovni kompjuter).

Log files (log fajlovi) - fajlovi koje čuva svaki server, a predstavljaju snimak saobraćaja na istom serveru u određenom vremenskom periodu. Pomoću alatki za analizu log fajlova može se dobiti dobra slika o tome koliko ljudi dolazi na sajt, odakle dolaze, koliko često dolaze, kako se kreću po sajtu i slično.

LZV compression - algoritam koji koristi Unix-ova komanda za kompresiju. Omogućava smanjenje veličine fajla, najčešće radi bržeg prenosa podataka ili njihovog arhiviranja.

Macro (makro) - simbol, naziv, taster ili kombinacija tastera koji zamenjuju skup komandi ili akcija. Veliki broj korisničkih programa ima mogućnost kreiranja makroa. Na taj način, moguće je da se nekoliko komandi snimi pod jednim imenom, tasterom ili kombinacijom tastera. Pritiskom na taj taster ili kombinaciju tastera, kompjuter izvršava sve komande koje se nalaze u makrou. Makroi su veoma primenljivi na Internetu.

MAC adresa - adresa ethernet mrežne stanice u vidu jedinstvenog broja koji se sastoji od šest parova heksadecimalnih cifara. Naziva se još i hardverska adresa.

Mail Discussion Group - grupa ljudi koja međusobno komunicira koristeći e-mail servis. Svaki član diskusione mail grupe ima mogućnost da pošalje poruku i da pročita sve poruke koje su poslate putem mail-a diskusione grupe. Ove grupe mogu biti kontrolisane od strane moderatora, ali postoje i one koje niko ne kontroliše. Pristup ovim listama uglavnom je slobodan i besplatan, osim kada su posredi specifične liste.

Mail Reflector - oznaka za e-mail adresu koja prosleđuje primljenu e-mail poruku na više drugih adresa. Široku upotrebu ima na diskusionim mail grupama.

Make Good - fraza koja označava broj preusmerenih korisnika putem banera ili neke druge vrste reklame sa jednog sajta na drugi. Naime, ponekad se dešava da zbog određenog problema (najčešće tehničke prirode) korisnik ne bude preusmeren na adresu sajta sponzora koji plaća baner na određenom sajtu. Često se poredi broj zahteva za preusmeravanje (klikova) i broj uspešnih preusmeravanja radi provere kvaliteta rada sistema agencija koje se javljaju kao posrednici. Broj uspešno preusmerenih korisnika označava se frazom "make good".

Marked text - na Internetu ovaj termin označava obično podvučen ili plav tekst, ili sliku (u širem smislu reči) koji predstavljaju link ili hyperlink; tačnije, klikom na takav tekst ili sliku, surfer prelazi sa jedne web stranice na drugu, na drugi sajt ili na drugo mesto u okviru iste stranice.

Match (Pointer, rezultat pretrage) - pošto otkucate ključnu reč ili frazu i date nalog pretraživaču da vam prikaže spisak linkova koji sadrže postavljeni zahtev, dobićete rezultate pretrage. Rezultati pretrage nisu ništa drugo do spisak linkova do adresa sajtova. Ovi rezultati se različito nazivaju, a jedan od naziva je i match ili matches, zatim pointer...

Media - izraz koji se ne koristi često, a označava sajt ili nekog drugog davaoca reklamnog prostora. Na Internetu se u ove svrhe češće koriste izrazi Affilate, Associate, Advertiser.

Merchant account - račun koji banka otvara klijentima koji postaju članovi Visa/Mastercard mreže. Sa stanovišta Interneta, ovaj račun je posebno značajan zbog online naplate putem sajtova.

Meta Crawler (Meta Crawl) - program sličan pretraživaču. Kada otkucate ključnu reč ili frazu, Meta Crawler šalje postavljen upit na nekoliko pretraživača i zbirno vam prezentuje rezultate pretrage. Meta Crawler-i nemaju, dakle, svoju bazu podataka, već koriste baze drugih pretraživača.

Meta Search - proces veoma sličan crawling-u u kom se na osnovu upita pretražuje više baza pretraživača i kombinuju njihovi rezultati.

Meta Tag - meta tagovi su mesta gde se nalaze različiti podaci o HTML dokumentu (ključne reči, opis...). Bitni su za rangiranje sajta na pretraživačima, a koriste ih i neki roboti pretraživača za proveru pri indeksiranju stranice.

Meta-refresh - tag koji se koristi za automatski reload stranice ili učitavanje nove stranice.

Micro button - sinonim za veoma male banere na web stranicama, uobičajene veličine 88 x 31 piksela.

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) - kvalitetan format za audio fajlove. Na Internetu se najčešće koristi kao fajl format za karaoke muziku. MIDI fajlovi imaju ekstenziju *.mid.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) - set standarda za "dešifrovanje" fajlova koji se nalaze u attachment-u i koji nisu u ASCII kodu.

Mirror Site - kopija, duplikat sajta na drugoj Internet adresi (URL). Često se upotrebljava za popularna imena domena, u iščekivanju veće posećenosti ili radi formiranja posebnih adresa za lakši pristup iz različitih delova sveta.

Moderator - ustaljeni naziv za osobu koja vodi računa o mejling listama ili diskusionim i news grupama. Ovlašćenja ove osobe su različita i posebna za svaku grupu ili listu, ali najčešće može da opominje korisnike na kršenje pravila, izbaci ih sa liste ili im zabrani pristup grupi, ne odobri poruke korisnika i sl. Moderator ima veoma važnu ulogu u pokretanju tema na svojoj diskusionoj grupi, te je bitno da takva osoba ima potrebna znanja i sposobnosti u oblasti, odnosno temi, koju pokriva diskusiona grupa.

Multi-Tier program - veoma je sličan Two-Tier programu, s tim što, pored toga što dobijate proviziju od svakog korisnika koji se prijavi za određeni servis preko vaše preporuke, proviziju dobijate i od onih korisnika koji se prijave za uslugu po preporuci korisnika koji je sledio vašu preporuku. Tako se provizija stiče na više nivoa, a Multi-Tier i jeste verzija programa Two-Tier na više nivoa.

Napredno pretraživanje (Power Search, Advanced Search, Super Search) - napredno pretraživanje, kao što i sam atribut kaže, ima ulogu da vam pomogne da dobijete bolje rezultate pretrage. Sastoji se u tome da vi postavljate dodatna ograničenja koja će pretraživač koristiti i na osnovu kojih će vam dati prave rezultate.

Navigate (Navigation) - "putovati" Internetom koristeći linkove na različitim sajtovima, news grupama ili e-mail-ovima. Termin podrazumeva kako "putovanje" po različitim sajtovima, tako i "šetnju" po jednom sajtu i njegovim sadržajima.

Netcheque - sistem koji registrovanim korisnicima nudi mogućnost da pošalju ček putem e-mail-a ili nekog drugog mrežnog protokola. Po prijemu ovog čeka, dolazi do transakcije, tj. prebacivanja novca sa jednog na drugi račun. Sve potrebne informacije zadržavaju se na serveru, koji garantuje sigurnost svih transakcija i promena na računima.

Netiquette - "bonton", kultura na Internetu, pravila kojih bi trebalo da se pridržavaju svi korisnici Interneta.

Netizen - reč nastala od reči 'citizen', što znači građanin. Netizen označava 'građanina na Internetu', iz aspekta posmatranja Interneta kao posebne celine. Biti građanin Interneta znači biti priključen na Internet, što povlači i prava i odgovornosti za sve ono što se radi na Internetu.

Newbie - početnik u korišćenju novih tehnologija ili Interneta. Konkretno, u slučaju Interneta, reč 'newbie' označava osobu koja se prvi put susreće sa svim resursima koje nudi Internet.

Newsgroup - diskusioni forum na Internetu, u okviru kojeg možete izneti svoje mišljenje, pročitati i komentaristati mišljenja drugih o određenoj temi.

Newsreader - softver koji omogućava lak pristup newsgroup-ama i korišćenje newsgroup-a koje korisnik prethodno odabere i instalira u softver.

NNTP - protokol koji koriste newsgroup serveri.

Node - označava bilo koju lokaciju povezanu na Internet. To može biti kompjuter, štampač, skener ili neki drugi hardver u okviru mreže.

NOL (Never Offline) - sistem koji korisnicima Interneta pruža mogućnost da uvek budu konektovani na Internet. Ovaj softverski servis kao uslugu pružaju različite Internet kompanije, a uvela ga je kompanija Americas Multimedia Online.

Noise words - reči koje nemaju nikakvog smisla za pretraživanje. Na primer: ali, i, je, the, or, and, if... Ove reči nipošto ne treba koristiti kao ključne reči za prezentaciju.

Off-line - Oznaka da kompjuter nije povezan sa globalnom mrežom. Često se koristi u frazi: "read mail offline" - što znači da je korisnik sa e-mail servera download-ovao poštu i da je čita dok nije povezan sa serverom.

On-line - Pojam koji označava da je korisnik povezan posredstvom svog provajdera sa Internetom i da je u mogućnosti da koristi sve resurse Interneta u meri u kojoj mu hardverske i softverske mogućnosti kompjutera i provajdera to dozvoljavaju. Bukvalni prevod ove reči glasi da je korisnik "na liniji". Ovaj termin se često piše i bez crtice.

Operating System - Softver koji kontroliše osnovni hardver i omogućuje korišćenje ostalih programa. Najpoznatiji operativni sistemi su: MacOS, UNIX, Linux i Windows. UNIX i Linux su najčešće korišćeni operativni sistemi za servere na Internetu.

Open Source Software - Softver čiji je programski kod dostupan korisnicima i oni ga mogu menjati, dopunjavati, kreirati nove verzije i slično. Ovaj softver je dostupan u različitim varijetetima i može se menjati i unapređivati pod različitim uslovima u zavisnosti od licence.

Opt-in e-mail - E-mail koji možete koristiti za slanje pisama o novostima, časopisa ili sponzorskih poruka, a za koji je njegov vlasnik dao odobrenje da će primati od vas takvu poštu. Ovaj termin podrazumeva i da se u svakom poslatom mail-u nalazi kraći tekst o tome kako korisnik može odjaviti svoj e-mail.

Packages - "Paketi" predstavljaju grupu od nekoliko reklamnih jedinica, npr. banera, različitih proizvoda ili sponzora koji se kombinuju i rotiraju na tačno definisan način. Kriterijum po kom se određuje prikazivanje banera u određenom trenutku uglavnom je profil korisnika koji posećuje stranicu ili cena po prikazu/kliku. U prvom slučaju, reč je o centriranom marketingu, a u drugom je cilj što veći prihod od prikaza banera, odnosno klika na baner.

Page Views - Broj stranica koje su učitane sa jednog sajta u toku određenog perioda. Ovaj instrument merenja posećenosti najčešće se koristi u svim izveštajima o posećenosti sajtova. Trebalo bi ga razlikovati od broja jedinstvenih poseta, jer jedinstvena poseta može rezultirati većim brojem prikazanih stranica (page views).

Permission based e-mail - E-mail koji možete koristiti za slanje pisama o novostima, časopisa ili sponzorskih poruka, a za koji je njegov vlasnik dao odobrenje da će primati od vas takvu poštu. Ovaj termin podrazumeva i da se u svakom poslatom mail-u nalazi kraći tekst o tome kako korisnik može odjaviti svoj e-mail.

PGP (Pretty Good Privacy) - Program za zaštitu elektronske pošte. Koristi se za šifrovanje elektronske pošte i ne dozvoljava neovlašćenim subjektima da čitaju e-mail poruke.

Platform - Tip kompjutera ili operativnog sistema pomoću kog se softver pokreće. Tipični primeri platformi su: PC, Macintosh, Unix...

Pointer - Link do nekog resursa na Internetu - sajta, servisa, softvera koji se postavlja na web stranicu.

Polja (Fields) - Omogućavaju da biramo na pretraživaču hoćemo li pretraživati po ključnoj reči u naslovu, adresi, Meta opisu... Ovo je veoma korisna karakteristika, koju poseduje mali broj pretraživača.

Portal - Startno mesto za svakog korisnika Interneta. Uglavnom je reč o pretraživaču koji, pored usluga pretraživanja baze i pretraživanja kataloga, nudi i ostale servise i informacije: vesti, zabavu, e-mail, kupovinu... Virtuelno, ovo su vrata na koja korisnik ulazi uvek kada se priključi na Internet, a odatle bira dalji put za surfovanje. Ovaj termin često se koristi i da označi tzv. home page stranu na browser-u, tj. stranicu koja se prva učita kada se priključi na Internet.

PPP (Point-to-Point Protocol) - Metod dial-up konekcije na Internetu koji dozvoljava korišćenje i drugih standardnih protokola (npr. TCP-IP) preko telefonske linije. Ovaj protokol daje mogućnost prenosa paketa preko serijskih point-to-point veza.

Pretraga (pretraživanje, Search) - Termin ima više značenja, ali ako se držimo Internet aspekta ovog termina, on označava dolazak na određenu adresu ili, najčešće, više adresa radi dobijanja traženih informacija.

Protokol - Obuhvata pravila za prenos podataka između dva uređaja. Protokolom se definiše metod kompresije, metod provere grešaka, prijava završenog slanja i prijava završenog primanja podataka. Svaki kompjuter mora da podržava određen protokol kako bi bio u stanju da komunicira sa ostalim kompjuterima. Protokoli se ugrađuju u hardver ili softver.

Proximity (tačnost pretrage) - Sposobnost pretraživača da daje što kvalitetnije podatke i rezultate na osnovu ključne reči ili fraze kojom korisnik ograničava pretraživanje.

Psychographic characteristics (psihografske karakteristike) - Da bi se izgled banera i ostali načini oglašavanja na Internetu prilagodili samom korisniku, pomoću određenih programa prate se afiniteti korisnika, kao i njegovo kretanje, klikovi... Na osnovu prikupljenih podataka, formiraju se i analiziraju psihografske karakteristike korisnika, koje pomažu pri prilagođavanju banera i drugih vrsta oglasa samom korisniku. Nije redak slučaj da sami sajtovi dolaze do podataka o ličnim interesovanjima korisnika (psihografskim karakteristikama) pomoću formi koje popunjavaju sami korisnici na sajtu. Ove karakteristike bitne su za psihografsko kreiranje sajta.

Query (upit) - Najčešće označava pretragu pomoću ključnih reči, fraza i operatora, ali globalno gledano može predstavljati i bilo kakav upit od strane onih koji ne spadaju u pretraživače, npr. knjiga gostiju, forma za više informacija o proizvodu...

QuickTime - Zvučna i video kompresija, kao i playback aplikacija, koja se najčešće koristi na Internetu.

Radio paper - Lako prenosivi medijum sličan papiru, koji se može koristiti (biti ponovo ispisan) beskonačno puno puta. Radio (elektronski) papir će se koristiti za elektronske knjige i novine. Najpoznatiji je Gyricon, čiji je proizvođač Xerox. Radio paper izrađuje se od vrste providne plastike.

Rate Card - Lista cena i opisa ponude promotera. U ovoj listi promoteri prezentuju zainteresovanima cene i pakete mogućih reklamnih rešenja na sajtu i svim stranicama u okviru njega. Upoređivanjem lista različitih promotera, zainteresovani nalaze najbolje, najefektivnije i najefikasnije rešenje za postavljanje svoje reklame.

Reach (domet) - Broj korisnika koji su videli neki oglas ili sajt na Internetu. Najčešće se izražava u procentima od celokupne Internet populacije. Na primer, Yahoo doseže do 50% aktivne Internet populacije.

RealNames - Sistem koji olakšava pronalaženje oficijelnih web sajtova. Ovaj sistem koriste mnogi pretraživači na taj način što posebno izdvajaju oficijelne sajtove u svojim rezultatima pretraživanja po određenoj ključnoj reči.

Referral Program - Ovo je program plaćanja gotovo isti kao Two-Tier program. Dakle, reč je o tome da ste plaćeni za svakog novog prijavljenog korisnika na servisu koji koristite. Svako ko se tu prijavi po vašoj preporuci ili preko banera dođe do sajta sa kojim ste sklopili ugovor doneće vam određenu svotu novca na račun.

Regional Search Engine - Regionalni pretraživači, namenjeni određenim geografskim područjima. Oni se mogu podeliti prema kontinentalnom kriterijumu, nacionalnom, jezičkom i drugim kriterijumima. Tako postoje pretraživači namenjeni određenom jezičkom području, nacionalnoj pripadnosti, kontinentu i sl.

Related pages - Stranice slične sadržine; često se na rezultatima pretraživanja pojavljuju tekstualni linkovi sa ovakvim natpisima. Oni se nalaze gotovo ispod svakog linka u rezultatima i vode do liste stranica veoma slične sadržine onoj koja se nalazi na konkretnom linku.

Remote Host (udaljeni host) - Komjuter na Internetu na koji se korisnik povezuje, najčešće zbog pristupanja određenom servisu. Vrlo često se koristi i sinonim za ovaj pojam - Remote Server (udaljeni server). Kompjuter koji se povezuje na udaljeni server naziva se Local Host (Server) i najčešće je to kućni kompjuter korisnika koji se povezuje.

Rich Media (obogaćeni mediji) - Baneri i ostali oglasi koji uključuju virtuelne i druge interaktivne elemente izvan uobičajenih. Tu spadaju npr. baneri sa pop-up menijima. Ovi oglasi teže se kreiraju i isporučuju, ali statistike pokazuju da su efektniji od standardnih.

Robot - Kada prijavite svoj URL na pretraživač, robot odlazi do sajta i uzima njegov sadržaj ili deo njegovog sadržaja. U zavisnosti od programa, robot može da pretraži kompletan sajt i/ili uzime informacije iz META tagova, može se vraćati na prezentaciju da pokupi podatke o promenama, može kategorisati adrese na osnovu upita ili koristiti neki drugi način za indeksiranje i rangiranje sajta...

RON (Run Of Network) - Oglašivač može zakupiti oglasni prostor u organizovanoj mreži sajtova koji zajednički nude prostor za reklamiranje. Dakle, u ovom slučaju vaš baner bi se prikazivao na svim sajtovima unutar pomenute mreže sajtova, jer ste, praktično, zakupili deo oglasnog prostora svih sajtova. Tada je reč o RON-u.

ROS (Run of Site) - Ovo je slučaj kada oglašivač zakupi oglasni prostor jednog sajta i kada se njegov baner ili oglas prikazuje na svim stranicama sajta čiji je oglasni prostor zakupio.

Scooter - naziv koji se koristi za Altavistinog robota (pauka).

Search Engine (server za pretragu, pretraživač) - jedan ili više kompjutera koji pomoću posebnog programa pretražuju svoju bazu linkova, prema različitim kriterijumima, i daju ih u vidu rezultata korisniku. Kako se pretraživač može nalaziti na jednom ili više kompjutera, tako pretraživač može sadržati ili pretraživati jednu ili više baza podataka.

Search Engine Gap - tzv. gep između posetioca koji prvi put posećuje sajt i posetioca koji će u budućnosti ponovo posećivati sajt. Npr, kada posetilac dođe sa pretraživača na sajt, to je direktna korist sajta. Sajt će imati još veću korist ako ga taj posetilac u budućnosti ponovo posećuje. Razlika između ove dve situacije je gep pretraživača.

SEO (Search Engines Optimization) - optimizovanja rangiranja URL-a na rezultatima pretrage na pretraživačima. To je veoma popularna i interesantna tema vezana za promociju i marketing na Internetu. Sve se svodi na to da vaš URL bude pri vrhu u rezultatima pretrage za određenu ključnu reč ili frazu.

Script (skript) - manji ugrađeni programi koji se najčešće nalaze u okviru web stranica i imaju tačno definisane kompleksne funkcije.

Shockwave - tehnologija koju je razvila firma Macromedia a koja omogućuje uključivanje multimedijalnih objekata na web stranice. Za kreiranje ovih objekata moraju se koristiti alatke pomenute kompanije, a za "uživanje" u efektima morate posedovati Shockwave plug-in. Shockwave podržava audio i video zapise, pa čak i akcije korisnika, kao što su klikovi mišem.

Similar pages - stranice slične sadržine; često se na rezultatima pretraživanja pojavljuju tekstualni linkovi sa ovakvim natpisima. Oni se nalaze gotovo ispod svakog linka u rezultatima pretrage i vode do liste stranica veoma slične sadržine onoj koja se nalazi na konkretnom linku.

SLIP (Serial Line Internet Protocol) - jedan od načina na koji kompjuter komunicira sa ostalim kompjuterima na Internetu.

Slurp - robot ili pauk pretraživača HotBot.

Spam (spemovanje) - termin koji zaslužuje poduži tekst, koji će se naći na našem sajtu. Najkraće - to je poruka koja se korisniku upućuje "na silu". Vaša poruka, bila željena ili neželjena od korisnika, stiže na njegov mail. Spam je masovna pojava na savremenom Internetu i borba protiv njega postaje sve žustrija. Vidovi spam-a su različiti: jedan od često korišćenih je slanje marketinških poruka na neodgovarajuće diskusione i news grupe. Spam se razvio kao oblik loše promocije, preteranog oglašavanja u cilju sticanja korisnika, mada izaziva efekte suprotne od željenih. Naime, korisnik ne samo da će ignorisati vašu poruku već će i dodatno biti iritiran stalnim primanjem takvih poruka. Zbog toga je spam na savremenom Internetu i kažnjiv.

Specialty Search Engines (posebni serveri za pretragu, specijalizovani pretraživači) - pretraživači kao i svaki drugi, ali specifični po tome što pretražuju samo određenu oblast (časopise, slike, sportske sajtove, download sajtove...).

Splash Page - ponekad je na Internetu moguće da se posle klika na baner pojavi stranica koja prethodi pojavljivanju sajta sponzora na čiji baner je korisnik kliknuo. U pitanju je tzv. splash ili bridge stranica.

Sponsor (sponzor) - oglašivač koji sponzoriše oglas i na taj način pomaže sajtu. Pod ovim pojmom može se podrazumevati i specijalan odnos koji oglašivač ima sa sajtom, npr. da podržava posebne događaje i aktivnosti na sajtu, kao što su specijalni članci, reč redakcije...

Sponsorship (sponzorstvo) - termin koji podrazumeva specijalan odnos web sajta i oglašivača, pri čemu se oglašivaču daje posebna vidljivost i/ili ekskluzivno pravo u odnosu na ostale oglašivače.

Spyder (pauk) - kada prijavite svoj URL na pretraživač, Spyder odlazi do sajta i uzima njegov sadržaj ili deo njegovog sadržaja. U zavisnosti od programa, Spyder može pretraživati kompletan sajt i/ili uzimati informacije iz META tagova, može se vraćati na prezentaciju da pokupi podatke o promenama, može kategorisati adrese na osnovu upita ili koristiti neki drugi način za indeksiranje i rangiranje sajta...

Static Rotation - reklame na sajtu koje su statične, tj. koje se ne menjaju u zavisnosti od profila posetioca ili bilo kog drugog faktora, sem vremena ili impresija. Reč o reklamama koje ostaju na sajtu u određenom vremenskom periodu ili se vezuju za tačno određen broj prikaza (impresija).

Stemming - termin koji označava pretraživanje po korenu reči. Npr. ukoliko pretražujete po ključnoj reči "market", u rezultatima ćete dobiti i linkove koji su listani na osnovu svih reči sa korenom "market", a to su npr. "marketer", "marketing"... Broj pretraživača koji koriste ovaj vid pretraživanja prilično je zanemarljiv.

Streaming Audio/Video - audio i video fajlovi koji se prikazuju tokom učitavanja. Njihova prednost je u tome što nije neophodno download-ovati ih u potpunosti da bi se posle toga gledali ili slušali, već je to moguće tokom samog download-a.

Tag - Termin ima nekoliko različitih značenja. Na polju Interneta može označavati stanje dokumenta u kome se on nalazi, ili pak komandu kojom se dokument ili neki njegov deo formatira. U HTML dokumentima postoji više tagova koji određuju menjanje formata dokumenta ili linkove. Tag, takođe, znači markiranje dela dokumenta komandom za formatiranje.

TAN (Total Area Network) - Koncept kojem se teži i koji će omogućiti umrežavanje kompjutera, tako da neće biti bitno gde se kompjuter nalazi i korišćenje mreže biće isto u svim delovima sveta.

Targeting - Proces pronalaženja i reklamiranja na odgovarajućim sajtovima koji okupljaju deo populacije čiji profil odgovara željenom kupcu ili posetiocu vašeg proizvoda ili sajta.

TCP/IP (Transmission Control Protocol, IP - Internet Protocol) - TCP je glavni komunikacioni protokol na mrežama koje koriste TCP/IP jezik. TCP omogućuje istovremenu konekciju i razmenu podataka između dva hosta. Redosled isporuke je ovde isti kao i redosled slanja. TCP poruke koriste se širom Interneta.

Tell-A-Friend - Promotivna alatka na Internetu koja daje mogućnost korisniku da pošalje kratko obaveštenje o sadržini/servisu/proizvodu na sajtu svom prijatelju na e-mail.

Timeout - Situacija kada kompjuter ne uspeva u određenom vremenskom periodu da odgovori na zahtev drugog kompjutera u toku procesa komunikacije. U tom slučaju se pojavljuje poruka koja govori o neuspešnom zahtevu.

Title tag - Deo u HTML dokumentu koji služi za ispisivanje naslova na vrhu browser-a. Pored toga što pomaže korisniku, ovo je i promotivna alatka koja može poboljšati rangiranje na pretraživačima.

Traffic (saobraćaj) - Broj poseta jednoj web stranici. Često ćete naići na ovaj pojam kada se govori o povećanju posećenosti sajta i slično. Saobraćaj na sajtu može se meriti putem impresija i hitova, ili pomoću različitih softverskih paketa.

Transition ads - Sinonim za "Interstitial ads"; dakle, reklama koja se pojavljuje tokom prebacivanja korisnika sa jedne na drugu web stranicu pošto je kliknuo na hyperlink.

T-Rex - Naziv koji se koristi za robota (pauka) jednog od najpoznatijih pretraživača - Lycos.

Truncations (skraćenice) - Truncations ili skraćenice podrazumevaju sve tehnike i metode kojima se mogu pretraživati sve reči sa istim korenom. Ovo je veoma značajno u slučaju našeg jezika, kada se mogu eliminisati padežne varijante. Na primer, otkucate reč "tinejdžer*". Na ovaj način pretražujete sve reči sa ovim korenom: tinejdžeri, tenejdžerke, tinejdžerski... Ovim primerom smo vam na najjednostavniji način prikazali značaj i ulogu skraćenica ili truncations-a.

Two-Tier Program - Ovde je reč o programu gde je prijavljeni korisnik plaćen za prijavljivanje svakog novog korisnika koji je došao po njegovoj preporuci ili preko njegovog sajta (banera). Primer ovakvog programa su programi gde ste plaćeni za surfovanje. Svaki novi surfer koji uđe u program donosi vam određenu svotu novca na račun, po različitim osnovama. Ta plaćanja važe za dva nivoa novih korisnika.

Unique Visitor (Jedinstveni posetilac) - Ovde je reč o nekome ko jednom poseti vaš sajt u toku 24 sata ili nekom drugom specificiranom periodu. Ukoliko se u specificiranom periodu posetilac vrati na vaš sajt, to se neće računati kao druga poseta. Na osnovu ovog pokazatelja možete oceniti koliko je širok vaš auditorijum i koliko ljudi posećuje vaš sajt.

Upload - Proces kopiranja fajla sa korisničkog kompjutera na neki drugi kompjuter ili kompjuter u okviru Internet servisa. Obrnut proces od download-a.

URL (Uniform Resource Locater) - URL označava adresu koju morate otkucati u svom browser-u da biste posetili sajt koji je deo World Wide Web-a, tj. Interneta. Na primer: URL našeg sajta je www.yutrend.com.

Username (Korisničko ime) - Ime koje se koristi za pristupanje kompjuterskom sistemu ili Internetu. Koristi se uglavnom u kombinaciji sa šifrom. Sastoji se od slova, brojeva, crtica i tačaka. Kada je reč o mrežnom povezivanju putem provajdera, korisničko ime je ujedno i prvi deo e-mail adrese, ispred znaka @.

User Session (Korisnička sesija) - Korisnička sesija predstavlja korisnika koji je sa jedinstvenom adresom ušao na sajt u toku jednog dana ili u nekom drugom specificiranom periodu. Dešava se da je ova sesija nekada determinisana brojanjem onih korisnika koji nisu posetili sajt u poslednjih 20 minuta, ili nekom sličnom periodu. Često se ove brojke zloupotrebljavaju i neadekvatno koriste u prikazivanju broja jedinstvenih poseta. One bolje prikazuju ukupan saobraćaj na sajtu, jer pokazuju frekventnost korišćenja sajta od strane korisnika.

Viewers - neki brauzeri koriste pomoćne aplikacije za prikazivanje slika u originalnoj veličini, za prikazivanje video klipova ili preslušavanje tonova. Ove pomoćne aplikacije nazivaju se Viewers. To su posebne aplikacije, ali se koriste na pozivanje iz brauzera.

Virtual - pridev koji se koristi da opiše objekat, servis, uslugu ili akciju koja se nalazi ili obavlja u cyber prostoru, dakle, na Internetu. Primeri su mnogobrojni: cyber store, cyber prodact...

Virtual Merchant - vlasnik sajta koji preko sajta vrši online naplate, uglavnom putem kreditnih kartica i elektronskih čekova. Neophodno je da poseduje tzv. merchant account.

Visit Lenght (dužina posete) - vreme koje određeni korisnik provede na nekoj stranici sajta. Ovo vreme mere log fajlovi.

Vreme indeksiranja - period od prijavljivanja vašeg sajta ili stranice na pretraživač do upisivanja vašeg sajta ili stranice u bazu pretraživača. Ovaj period je neophodan da bi vašu prijavu i vaš sajt, tj. web stranicu, proverio i pregledao robot ili ljudi iz tima pretraživača.

WAIS (Wide Area Information Service) - Servis koji korisnicima daje mogućnost da pretražuju dokumente u više od 600 baza podataka, po ključnim rečima ili frazama.

Web hosting - Servis koji podrazumeva postavljanje, čuvanje, u nekim slučajevima i održavanje web stranica ili sajtova na serveru. U većem broju slučajeva ovaj servis zahteva novčanu naknadu. Host je server na kom se nalazi sajt ili stranica, a hosting podrazumeva čuvanje stranica i sajtova na njemu. Primer je postavljanje ličnih prezentacija na serverima Internet provajdera. Ova usluga je uglavnom besplatna. Na jedan server može se postaviti veliki broj sajtova ili stranica, ali postoje i veoma posećeni sajtovi koji zahtevaju jedan, pa ponekad i više servera da bi izdržali opterećenost saobraćajem. U slučajevima plaćanja za ovu uslugu, cena zavisi od niza faktora, poput zauzetog prostora, opterećenja saobraćajem, podržavanja posebnih servisa.

Web portal (portal) - Portal označava sajt koji je prvenstveno pretraživač, ali da bi dobio naziv portala mora imati i katalog, vesti i mnoge druge sadržaje sa dnevnim ažuriranjem.

Web tracking (Web praćenje) - Usluga koju kupuju oglašavači i vlasnici sajtova, a koja se sastoji u dobijanju niza kvantitativnih podataka o posećenosti sajta.

White Pages - Baze podataka koje sadrže e-mail adrese, telefone, poštanske adrese i sl. korisnika na Internetu. Ove baze pretražuju se da bi se našli podaci o određenom korisniku.

Wildcards (džokeri) - Tehnike i metodi kojima se mogu pretraživati sve reči sa istim korenom. Ovo je veoma značajno u slučaju našeg jezika, kada se mogu eliminisati padežne varijante. Na primer, otkucate reč "tinejdžer*". Ovde * predstavlja wildcard ili džokera. Na ovaj način pretražujete sve reči sa ovim korenom: tinejdžeri, tenejdžerke, tinejdžerski... Na osnovu ovog praktičnog primera lako je shvatiti ulogu wildcard-a ili džokera.

Winsocks - Set standarda ili specifikacija za programere koji kreiraju TCP/IP aplikacije, koje se koriste u Windows operativnim sistemima.

Worm - Kompjuterski program koji se sam kopira i prenosi. Dok su virusi "namenjeni" jednom kompjuteru i na njemu prave probleme, worm funkcioniše u mreži i "zaraziće" veliki broj kompjutera, praveći im i veliki broj problema.

WSP (Web Space Provider) - Kompanija koja ima server i prodaje uslugu iznajmljivanja prostora na hard disku tog servera. U okviru usluge imate mogućnost korišćenja e-mail servisa, ftp-a...

XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) - Ovo je reformulisani HTML verzije 4. Ovde je reč o aplikaciji Extensible Markup Language-a (XML). Iako je HTML Markup Language, smatra se da je XHTML, peta verzija HTML-a, ali nosi oznaku 1.0. XHTML podržava sve elemente HTML-a i uvodi neke nove. Stranicu napravljenu u XHTML-u možemo posmatrati kao napredniju web stranicu, sa širim mogućnostima za programiranje.

XXX - Ovo je oznaka koja je "nastala" na Internetu, tačnije, na mreži se ubedljivo najviše koristila u svom značenju koje sledi. Označava erotski ili pornografski sadržaj. Najčešće se koristi u frazama "XXX Pictures", "XXX Sites",... U pitanju su veoma traženi sajtovi, ali reklamiranje na njima se odvija odvojeno od klasičnog Internet reklamiranja, jer su retke kompanije koje postavljaju reklamu na sajtove sa ovakvim sadržajem. U "vanmrežnom" značenju, tj. bukvalnom prevodu: cmok, cmok, cmok.

Zip - Često ćete naići na Internetu na natpis "*.zip". Ovo se naročito često pojavljuje kod download sajtova. To znači da određen program koji skinete sa mreže morate prethodno otpakovati da biste ga instalirali ili startovali.


Copyright © YU Trend 2002-23. Sva prava zadržana.