YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Zarada
• Biznis i firme
• Prodaja
• Sajt
Sadržaj oblasti
• Finansiranje web prezentacija
• Strategije najuspešnijih sajtova
• Novi način zarade i reklamiranja
• Otpočinjanje domaćeg Internet biznisa
• Pet nedopustivih grešaka
• Cenovnik reklamiranja
• Naplata sadržaja na sajtu
• Rešenje malog CTR-a na banere?
• Povećanje zarade od sajta
• Programi plaćanja
• Koliko vremena do prvih prihoda?
• Direktna zarada sa sajta

Finansiranje web prezentacija

05.05.2004

Finansiranje web prezentacija

Postoje četiri osnovna načina finansiranja prezentacija na Internetu, a mi ćemo ih u tekstu i navesti. Pored njih, postoje i kombinacije tih načina koje formiraju nove, izvedene načine finansiranja.

Prvi način finansiranja podrazumeva da kompanija čiji je sajt u pitanju sama finansira sajt. Ovde je reč o pravim (ne Internet) prezentacijama, putem kojih firma predstavlja sebe i svoje proizvode sa ciljem da dođe u kontakt sa potencijalnim poslovnim partnerima. Troškovi koji pri tom nastaju svrstavaju se u troškove reprezentacije.

Drugi način je finansiranje od reklama. U ovom slučaju, prezentacija postaje medij i njena profitabilnost zavisi od posećenosti. Što je posećenost veća, veći je broj prikazanih reklama, a veći su i prihodi.

U trećem slučaju, posredi su prodavnice na Internetu koje prodaju svoje proizvode i čiji prihod zavisi od obima prodaje. Slično kao i u prethodnom slučaju, i ovde ukupan prihod i profitabilnost indirektno zavise od posećenosti.

Četvrti način finansiranja predstavljaju uskospecijalizovani sajtovi, kojima se plaća pristup ili neka vrsta članarine. Reklame na ovim sajtovima uglavnom su skuplje, jer okupljaju jasno diferencirane tržišne segmente.

U svim slučajevima, cilj postavljanja prezentacije jeste profit. Taj cilj nije tako direktno uočljiv jedino u prvom slučaju, gde se traže poslovni partneri - ali je čak i tada cilj povećanje obima posla, pa i profita.


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-21. Sva prava zadržana.