YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Zarada
• Biznis i firme
• Prodaja
• Sajt
Sadržaj oblasti
• Kupac - pregledana strana
• Online prodaja u SCG
• Koncept života proizvoda
• Kreditne kartice kod nas
• Ekskluzivna prodaja
• Affiliate vs. baner
• Unapređenje prodaje
• Virtuelna vs. tradicionalna prodavnica
• Laka online naplata
• Shareware programi
• Preživeti recesiju
• Izbor programa za prodaju
• Virtuelne prodavnice

Online prodaja u SCG

27.08.2003

Online prodaja u SCG

Možda je izlišno napominjati da kod nas još uvek gotovo da ne funkcioniše prodaja putem kartica, posebno ne na Internetu. Ipak, stvari se kreću nabolje i alternativni načini online prodaje pokazuju se kao solidna zamena za kupovinu uz pomoć kartica.

Na osnovu istraživanja u okviru nekoliko sajtova koji se bave online prodajom koristeći pomenute alternativne metode - došli smo do nekoliko interesantnih podataka koje ćemo vam predstaviti.

Najčešće korišćeni metodi plaćanja koji su alternativa karticama jesu plaćanje pouzećem i plaćanje preko žiro-računa. Mora se naglasiti da plaćanje pouzećem u praksi ne funkcioniše sa Kosovom i Crnom Gorom, te je jedina mogućnost za ove oblasti plaćanje preko žiro-računa ili deviznog računa. Za narudžbine iz inostranstva moguće je jedino plaćanje putem deviznog računa ili karticom (koju ćemo ovde u potpunosti apstrahovati).

Više od 95% narudžbina iz Srbije, sa izuzetkom Kosova, realizuje se pouzećem, što je i logično jer je to najlagodniji način kupovine iz perspektive kupca. Dakle, ovaj način plaćanja gotovo je u potpunosti zastupljen kada su posredi narudžbine u Srbiji. Kao što je pomenuto, kada su u pitanju Kosovo i Crna Gora, narudžbine se realizuju putem uplata na račun i kasnije slanjem proizvoda. Isto važi i za inostrane zemlje.

Mora se napomenuti da je realizacija pri plaćanju pouzećem u praksi mnogo brža nego kada je u pitanju plaćanje preko računa. Međutim, tu postoje i veći rizici za pošiljaoca, jer u slučaju da narudžbina nije validna, paket se vraća i plaća se dvostruka poštarina. Delimično rešenje ovog problema je kontaktiranje naručioca telefonom radi provere i potvrde narudžbine. U slučaju plaćanja preko računa, postupak je mnogo duži, pogotovu kada je inostranstvo u pitanju (nalaženje odgovarajuće banke, odlazak u banku i sl.), ali i sigurniji za pošiljaoca; ipak, tada se riziku donekle izlaže naručilac, jer se može desiti da ostane bez paketa koji je unapred platio (npr. paket se izgubi u pošti). Praksa, međutim, pokazuje da je taj rizik minoran.

Narudžbenice na svim sajtovima u okviru kojih smo vršili istraživanje sadrže - pored imena, prezimena i adrese naručioca - i broj telefona (fiksnog/mobilnog) i broj faksa. Ovi podaci pošiljaocima su zaista neophodni radi provere validnosti narudžbenice.

Prema tome, čini se da stanje u online poslovanju nije najbolje, ali nije ni loše, svakako bolje nego do pre nekoliko godina. Nadamo se, naravno, da će biti još puno unapređenja u ovoj vrsti poslovanja i da ćemo se u ovom aspektu Interneta barem približiti razvijenim zemljama.


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-21. Sva prava zadržana.