YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Zarada
• Biznis i firme
• Prodaja
• Sajt
Sadržaj oblasti
• Kupac - pregledana strana
• Online prodaja u SCG
• Koncept života proizvoda
• Kreditne kartice kod nas
• Ekskluzivna prodaja
• Affiliate vs. baner
• Unapređenje prodaje
• Virtuelna vs. tradicionalna prodavnica
• Laka online naplata
• Shareware programi
• Preživeti recesiju
• Izbor programa za prodaju
• Virtuelne prodavnice

Shareware programi

11.04.2002

Shareware programi

Veoma profitabilna investicija u današnjem vremenu jeste i ulaganje u razvoj korisničkih aplikacija i programa. S obzirom na to da je sistem naplate putem Interneta doveden gotovo do savršenstva, prodaja programa putem Internetae postala je veoma unosna za sve, jer više ne zahteva ogromna finansijska ulaganja.

Programi se danas najčešće prodaju u tzv. shareware verzijama, koje korisniku daju mogućnost da "testira" program u određenom vremenskom periodu ili da ga startuje nekoliko puta. Posle isteka trial perioda, dakle, kada je završeno testiranje programa, postoje dve opcije koje se postavljaju pred kreatore programa, a koje opredeljuju njihovu zaradu.

Prva varijanta je da se posle isteka ovog perioda, korisniku u potpunosti onemogući dalje korišćenje programa. U ovom slučaju, korisnik posle isteka perioda testiranja, mora da plati registraciju programa, ukoliko želi da nastavi sa njegovim daljim korićšenjem. Ova opcija pokazala se kao efikasna u kratkom roku. Naime, korisnici po isteku perioda testiranja, donose odluku i već je tada jasno da li će program biti plaćen ili će se odustati od njegovog daljeg korišćenja.

Druga opcija podrazumeva da se korisniku dozvoli ograničeno korišćenje programa i posle isteka perioda testiranja. Reč je o tome da korisnik može i dalje koristiti program, ali ne i sve njegove mogućnosti. Ograničenja mogu biti različita i zavise od same prirode programa. Ova opcija daje bolje efekte u dugom roku. Naime, pošto korisnik nije u obavezi da se posle isteka perioda testiranja odluči o (ne)kupovini programa, program će verovatno biti zadržan i ako se korisnik ne odluči za registraciju. Ovde je reč o efektu promocije putem zadovoljnog korisnika. U ovom slučaju, download programa je veći, a samim tim se širi i lanac preporuka drugima od strane korisnika. Tako se povećava broj potencijalnih kupaca.

U zavisnosti od vaših planova i želja, trebalo bi da izaberete jednu od opcija. Želite li manje novca u kratkom roku ili više novca u dugom roku?


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-21. Sva prava zadržana.