YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Zarada
• Biznis i firme
• Prodaja
• Sajt
Sadržaj oblasti
• Kupac - pregledana strana
• Online prodaja u SCG
• Koncept života proizvoda
• Kreditne kartice kod nas
• Ekskluzivna prodaja
• Affiliate vs. baner
• Unapređenje prodaje
• Virtuelna vs. tradicionalna prodavnica
• Laka online naplata
• Shareware programi
• Preživeti recesiju
• Izbor programa za prodaju
• Virtuelne prodavnice

Kreditne kartice kod nas

21.04.2003

Kreditne kartice kod nas

Kreditne kartice su godinama pominjane kao jedan od najvećih nedostataka u boljoj upotrebi Interneta u Srbiji i Crnoj Gori. U poslednje vreme se mnogo priča o kreditnim karticama, a nama je ovde, naravno, najinteresantniji aspekt njihovog korišćenja na Internetu.

Domaće banke nude nekoliko vrsta kreditnih i debitnih kartica. Reč je uglavnom o Visa i MasterCard karticama, koje su razvrstane na Classic, Business i Gold. U zavisnosti od vrste kartice, ali i od konkretne banke, postoje različiti uslovi koji se moraju ispuniti da bi se dobile ove kartice. Najčešći uslov je početni depozit koji se ne mora održavati tokom korišćenja kartice, već se mora samo uplatiti na početku. Visina ovog depozita različita je za različite vrste kartica i zavisi, takođe, od banke koju izaberete.

Na sajtovima domaćih banaka možete detaljno pročitati uslove pod kojima se dobijaju kartice, a mnoge od njih na sajtu imaju i aplikaciju, kojom podnosite molbu za izdavanje. Većina banaka nudi različite vrste kartica, ali samo Komercijalna, Vojvođanska i Kontinental banka egzaktno govore o mogućnosti korišćenja kartica na Internetu.

Problem koji se još uvek javlja u vezi sa korišćenjem kartica na Internetu jeste to što neki servisi ne prihvataju brojeve izdatih kartica. Naime, problem se sastoji u tome što je neophodno da od trenutka izdavanja kartice do verifikacije broja novoizdate kartice na svim servisima za naplatu protekne određeni period. Ovaj period je za bolje servise relativno kratak, ali za neke ume i da potraje.

Brže rešenje od čekanja još uvek ne postoji, tako da ćete, ako želite da bez ograničenja koristite svoju karticu na Internetu, morati da sačekate istek ovog vremena.

Adrese nekih domaćih banaka:

Komercijalna banka
Delta banka
Vojvođanska banka
Kontinental banka
Atlas banka
Prva preduzetnička banka


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-21. Sva prava zadržana.