YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Zarada
• Biznis i firme
• Prodaja
• Sajt
Sadržaj oblasti
• Kupac - pregledana strana
• Online prodaja u SCG
• Koncept života proizvoda
• Kreditne kartice kod nas
• Ekskluzivna prodaja
• Affiliate vs. baner
• Unapređenje prodaje
• Virtuelna vs. tradicionalna prodavnica
• Laka online naplata
• Shareware programi
• Preživeti recesiju
• Izbor programa za prodaju
• Virtuelne prodavnice

Laka online naplata

21.04.2002

Laka online naplata

Problem naplate putem kreditnih kartica veoma je dugo opterećivao naše webmaster-e, ali i webmaster-e drugih zemalja. Mnogi webmaster-i koji nisu imali dovoljno finansijskih sredstava za razvoj ovakvog sistema naplate takođe su bili sputani u razvijanju online prodaje, pa tako i u povećanju svojih prihoda. Posebna barijera našim webmaster-ima bile su i sankcije, koje su i onima sposobnim za razvoj ovakvog sistema naplate onemogućile prispeće novca, izuzevši slučaj offshore kompanija.

Dugo se osećala potreba za alternativama u vezi sa ovim problemom. Primenjivane su različite opcije: plaćanje čekom, plaćanje pouzećem... Ipak, sve je to bilo neefikasno. Prosečan korisnik Interneta u razvijenim zemljama sveta navikao je da sve poslove završi online i posle nekoliko dana nađe paket u svom sandučetu ili odmah isproba određenu uslugu. S obzirom na to da je upravo to bio ciljni segment gotovo svakog Internet preduzetnika pre nekoliko godina, jasno je koliko je nedostajala mogućnost online naplate kreditnom karticom.

Danas je, međutim, korišćenje ovog sistema omogućeno gotovo svim korisnicima Interneta. Servisi za naplatu putem kreditnih kartica online u velikoj meri su olakšali prodaju putem Interneta. Problem se još uvek javlja kod nekih servisa u vezi sa našom zemljom, ali je on relativno mali.

Posebna pogodnost koju nude ovi servisi jeste kreiranje forme za naplatu putem kreditnih kartica bez plaćanja instalacije ili tzv. set up-a. To znači da je sada kreiranje virtuelne prodavnice postalo veoma jednostavno, relativno jeftino i - što je najvažnije - bez početnih ulaganja za formiranje sistema. Kompanije koje nude ovakve servise zarađuju uzimajući proviziju po svakoj naplati, koja se kreće od 3,5% do 20%, u zavisnosti od ponuđenih mogućnosti. Zanimljivo je da se neke od kompanija specijalizuju za naplatu softvera, tako da je i taj segment naplate pokriven.

Neko će verovatno reći da je procenat provizije veliki, što je tačno. Ipak, ovo je veliki napredak u mogućnostima naplate, pri čemu je mogućnost data kako pravnim tako i fizičkim licima. Nije čak potrebno ni da posedujete kreditnu karticu, jer postoji opcija koja omogućuje da vam se u određenim vremenskim intervalima šalje ček.

Najpoznatiji servisi ove vrste jesu Pay Pal, Pay by Web, Regsoft i mnogi drugi. Detaljnije informacije o nekim od ovih servisa možete pročitati u našoj rubrici Katalog.


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-21. Sva prava zadržana.