YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Zarada
• Biznis i firme
• Prodaja
• Sajt
Sadržaj oblasti
• Kupac - pregledana strana
• Online prodaja u SCG
• Koncept života proizvoda
• Kreditne kartice kod nas
• Ekskluzivna prodaja
• Affiliate vs. baner
• Unapređenje prodaje
• Virtuelna vs. tradicionalna prodavnica
• Laka online naplata
• Shareware programi
• Preživeti recesiju
• Izbor programa za prodaju
• Virtuelne prodavnice

Affiliate vs. baner

12.10.2002

Affiliate vs. baner

Plaćanje po kliku ili prikazu banera ranije je bilo ubedljivo najpopularniji način promocije svih sajtova i proizvoda/usluga. Vremenom se pokazalo da ovaj način promocije nije dovoljno efikasan sa aspekta subjekta koji plaća reklamu, tj. da može biti mnogo efikasniji. U početku je procenat klikova na banere bio i preko 10%, ali je konstantno padao, tako da je danas svaki procenat preko 1% više nego zadovoljavajuć. To je i osnovni razlog drastičnog pada cena po prikazu banera. Međutim, pojavio se nov problem - mali broj ljudi koji kliknu na baner kupuje proizvode/usluge. Ovaj procenat varira u velikoj meri, u zavisnosti od toga šta baner prikazuje, ali uvek smanjuje broj kupaca u odnosu na broj ljudi koji kliknu na baner. To je objašnjenje drastičnog pada cena po kliku na baner.

Kada su pomenute cene dostigle toliko nizak nivo da je to bilo neprihvatljivo za promotere, tj. webmaster-e, pojavilo se alternativno rešenje, koje je trebalo da pomiri interese obeju strana - subjekata koji se reklamiraju i promotera. Reč je o affiliate marketingu, koji se najviše zasniva na plaćanju po prodaji ili po nekoj drugoj obavljenoj akciji od strane korisnika. Affiliate marketing obuhvata mnogo više od prostog plaćanja provizije, ali u ovom slučaju nam je to bitno za poređenje sa banerom kao načinom online oglašavanja.

Affiliate marketing nastao je kao rezultat prebacivanja moći sa promotera na subjekte koji plaćaju reklamu. On u velikoj meri čini ulaganja u promociju na Internetu efikasnijim u odnosu na reklame koje se plaćaju po kliku ili prikazu. Empirijska istraživanja pokazala su da na ovaj način ulaganja dovode gotovo sigurno do mnogo većih profita nego u slučaju reklamiranja po kliku ili prikazu, i to iz jednostavnog razloga što se plaća obična provizija po prodaji.

Gledano, dakle, sa strane finansijera promocije, ovo je trenutno najbolji i najefikasniji način. Međutim, affiliate marketing doneo je puno problema sajtovima i, gledano u globalu, drastično smanjio njihove profite. Posao webmaster-a više nije da radi samo na posećenosti, već i da razmišlja o tome kako će tu posećenost unovčiti. Ovaj način promocije prebacio je problem ciljane promocije i pozicioniranja banera sa subjekata koji plaćaju reklamu na vlasnike sajtova. On je učinio da je obostrani interes što veća prodaja, ali tako da je jedini koji može izgubiti u tom slučaju - vlasnik sajta. Jedina prednost ovakve promocije za vlasnike sajtova jeste to što su u njoj mnogo manji poslovi oko ispunjavanja uslova uključivanja u promotivne programe i što postoji veća sloboda postavljanja promotivnih instrumenata na sajt.

Zbog navedenog, još uvek postoje ogromni otpori prema ovakvom načinu promocije od strane vlasnika sajtova, te affiliate marketing još uvek nije dostigao veliku popularnost, tj. masovno korišćenje. Mnogo ga više koriste manji sajtovi, ali i oni sajtovi koji ne mogu da nađu druge izvore prihoda, bilo zbog male posećenosti, neispunjavanja uslova za ulazak u druge programe, ili male tražnje za online oglašavanjem.


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-21. Sva prava zadržana.