YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Promocija
• Baner
• Besplatni instrumenti
• Časopis
• Korisnička mišljenja
• Naslov
• Offline
• Domeni
• Razno
Sadržaj oblasti
• Značaj odnosa s javnošću u SCG
• Odnosi sa javnošću (PR)
• Promocija pre indeksiranja
• DHTML - vrhunac marketinga 1:1
• Popularnost načina online oglašavanja
• Plan promotivne kampanje
• Interna promocija
• Promocija na pravim mestima
• Besplatni tekstovi
• Pay Per Placement promocija
• Važnost poklona
• Važnost ideje
• Savremeni načini promocije
• Prednost Internet biznisa
• Šta raditi, a šta ne pri promociji
• Vreme indeksiranja

Značaj odnosa s javnošću u SCG

11.06.2004

Znacaj odnosa s javnoscu u SCG

Odnosi s javnošću, ili popularno rečeno PR, predstavljaju veoma važan segment svake promocije. Kao poseban deo promotivnog miksa, odnosi s javnošću imaju vrlo bitan uticaj na široku javnost, koja obuhvata ne samo kupce već i celokupno okruženje sa svim interesnim grupama, konkurencijom, medijima, pa i samom državom.

Budući da su usmereni na celokupno okruženje, a ne samo na potrošače - odnosi s javnošću imaju širi fokus od samog marketinga. Kada je reč o odnosima s javnošću na Internetu, postoji nekoliko specifičnosti, koje ćemo ovde naglasiti.

Instrumenti u odnosima s javnošću na Internetu - u osnovi su isti kao i u tradicionalnim odnosima s javnošću, s tim što je njihov domet mnogo veći. Primera radi, konferencija za medije nema efekat samo na medije, tj. na predstavnike medija prisutne na konferenciji koji u medijima iznose sopstvena viđenja konferencije, dok se na Internetu saopštenje za javnost može objaviti na web stranici koja će biti dostupna širem krugu korisnika - medijima, zainteresovanim grupama, potrošačima, konkurentima, državnim organima, nevladinim organizacijama... Stoga na Internetu ne mogu doći do izražaja individualna viđenja novinara koja često mogu iskriviti sliku u javnosti. Prednosti online odnosa s javnošću postale su veoma uočljive, tako da su organizacije i preduzeća koja se bave offline delatnostima počeli da posvećuju pažnju ovom aspektu.

Glavni instrumenti odnosa s javnošću na Internetu jesu javni odnosi sa zainteresovanim grupama kroz forume i dvostrane diskusije. Smisao odnosa s javnošću i jeste u dvostranoj komunikaciji, sa ciljem da se odgovori na sve primedbe i predloge zainteresovanih.

U SCG odnosi s javnošću imaju poseban značaj zbog relativno malog medijskog dometa Interneta u poređenju sa tradicionalnim medijima. Pažnja na ovaj najsavremeniji medij mora biti skrenuta uz pomoć ostalih medija, koji još uvek imaju veće učešće u odnosu na Internet. Taj aspekt odnosa s javnošću (u odnosima sa medijima) veoma je bitan zbog opšte atmosfere u društvu.

Još jedan veoma važan aspekt Internet odnosa s javnošću jeste i uticaj na ostale privredne subjekte (prvenstveno banke), kao i na državne organe, koji Internetu još uvek ne posvećuju dovoljno pažnje.


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-21. Sva prava zadržana.