YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Promocija
• Baner
• Besplatni instrumenti
• Časopis
• Korisnička mišljenja
• Naslov
• Offline
• Domeni
• Razno
Sadržaj oblasti
• Specijalizovana offline promocija
• Desktop teme
• Internet - offline promocija
• Kombinacija offline-online
• Važnost offline promocije
• Vrste offline promocije
• Najbolje offline promocije
• Specifične offline promocije

Specijalizovana offline promocija

23.02.2004

Specijalizovana offline promocija

Prosto je nezamislivo da za sajtove i elektronske magazine offline promocija može biti efikasnija od promocije putem Interneta. Doskora su se svi stručnjaci oko toga slagali, neki čak tvrdili da promocija na Internetu uvek daje bolje rezultate i za klasične proizvode koji nemaju veze sa Internetom.

Novija istraživanja, međutim, pokazuju određene izuzetke u ovim pravilima. Nekoliko istraživanja pokazalo je da je offline promocija efektivnija kada su posredi usko specijalizovani sajtovi i sajtovi kompanija, koji se koriste samo za informisanje zainteresovanih grupa. Naime, ovakvi sajtovi uglavnom imaju uzak krug ljudi koji ih posećuje i koristi njihove usluge, te je do njih veoma teško doći bez rasipanja novca na promociju po drugim sajtovima i ostalim medijima.

Veoma interesantni rezultati pokazali su da su u ovom slučaju najbolja promotivna sredstva vizitkarte, džepni kalendari, brošure i flajeri. Poenta je u tome što je ciljna populacija ovakvih sajtova veoma zainteresovana za informacije sa sajta i njegove usluge i prilično lojalna. Ti ljudi posećuju određene sajtove veoma često, čak više puta dnevno, jer im posao, lična interesovanja ili neki drugi interes zavise od njih.

Najveći problem u promociji putem Interneta za ovakve sajtove jeste nepostojanje sličnih sajtova ili veoma mali broj njih. Do njih je uglavnom nemoguće doći, a i kada je moguće, uglavnom nisu otvoreni za davanje promotivnog prostora direktnoj konkurenciji. Zbog toga se mora ići na šire ciljne grupe u nadi da će se preko njih doći do one ciljne grupe koja će činiti jezgro budućih korisnika. Nije, međutim, ni potrebno naglašavati da je sve to rasipanje novca.

Zbog toga su se već pomenuti načini offline promocije pokazali kao najefikasniji. Za njih se troši veoma malo novca, a efekti su izuzetno veliki. Ni ovi metodi nisu, međutim, bez nedostatka, a osnovni je dolaženje do ciljne populacije offline. Kada je reč o sajtovima preduzeća koja preko njih samo plasiraju informacije, to i nije neki problem, jer se kontakt sa korisnicima često održava offline. Ako su pak u pitanju novi potencijalni korisnici, javlja se problem stupanja u kontakt s njima. Ovaj problem se pojačava ukoliko je u pitanju specijalizovan sajt koji bi trebalo da živi od sopstvenih prihoda - tada je usko specijalizovana publika raštrkana po svetu i offline načini promocije gube svrhu.

Kao i kada su posredi mnogi drugi problemi u Internet marketingu, univerzalnog rešenja nema. Preporučljivo je sagledati sve faktore konkretne situacije i na bazi toga doneti jedno od rešenja pominjanih u tekstu; to rešenje možda neće biti savršeno, ali će biti najefektivnije od mogućih rešenja.


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-21. Sva prava zadržana.