YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Promocija
• Baner
• Besplatni instrumenti
• Časopis
• Korisnička mišljenja
• Naslov
• Offline
• Domeni
• Razno
Sadržaj oblasti
• Tendencije u promociji putem banera
• Najčešće greške u promociji putem banera
• Povećanje veličine banera
• Izrada banera
• TV vs. baner
• Prezasićenost banerom
• Prvi baner na Internetu
• Veza broja banera i broja klikova
• Nove veličine banera
• Procenat klikova po prikazu banera 468x60
• Baner - najvažniji instrument Internet marketinga
• Dugoročan i kratkoročan efekat banera
• Univerzalno dobra taktika jednog stručnjaka
• Faktori click-through rate-a

Tendencije u promociji putem banera

09.01.2004

Da li baneri izumiru ili ne, šta uraditi da bi se oni održali kao promotivno sredstvo, zašto se smanjuje broj klikova - samo su neka od pitanja koja stručnjaci danas postavljaju i koja su stručnu javnost podelila na nekoliko struja.

Nema sumnje da baneri više nisu toliko efikasni kao nekada, ali se nipošto ne može reći da su izumrli, jer oni očito postoje, i to kao najčešće korišćeno promotivno sredstvo. Danas je veoma važno razmotriti kako se efikasnost banera može unaprediti i dovesti na nekadašnji nivo.

Tendencija ka povećavanju dimenzija banera jedna je od strategija koja nudi rešenje ovog problema. Više nisu dovoljni ni nekadašnji "veliki" baneri (468 x 60); danas se pojavljuju mnogo veći baneri, a tzv. button baneri koriste se samo u okviru self promocije.

Druga veoma bitna tendencija i strategija unapređenja efikasnosti banera jeste smanjenje njihovog broja po stranici. U razvijenim zemljama postalo je gotovo pravilo da se na stranicu postavlja samo jedan veliki baner. To pravilo najčešće predstavlja ključni element u ugovoru sa sponzorima, koji se na taj način štite od moguće neefikasnosti plaćene promocije.

Uvođenje fleš animacija i pomeranja banera ka vrhu stranice trebalo bi, sva je prilika, da vrate staru slavu banerima. Sve upadljivije animacije na većim površinama i pri vrhu strane dale su za pravo mnogima da očekuju daleko veću efikasnost ovog instrumenta promocije.

Rezultati pomenutih strategija još uvek se mere i niko se ne usuđuje da dâ neku opštu ocenu, s obzirom na velike fluktuacije od slučaja do slučaja. Kako bilo, pokušaj da se nastavi "tradicija" Interneta trebalo bi da u određenoj meri urodi plodom ako se na umu ima drastičnost sprovedenih mera.


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-22. Sva prava zadržana.