YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Promocija
• Baner
• Besplatni instrumenti
• Časopis
• Korisnička mišljenja
• Naslov
• Offline
• Domeni
• Razno
Sadržaj oblasti
• Tendencije u promociji putem banera
• Najčešće greške u promociji putem banera
• Povećanje veličine banera
• Izrada banera
• TV vs. baner
• Prezasićenost banerom
• Prvi baner na Internetu
• Veza broja banera i broja klikova
• Nove veličine banera
• Procenat klikova po prikazu banera 468x60
• Baner - najvažniji instrument Internet marketinga
• Dugoročan i kratkoročan efekat banera
• Univerzalno dobra taktika jednog stručnjaka
• Faktori click-through rate-a

Veza broja banera i broja klikova

21.11.2001

Povećanje broja banera po stranici može biti veoma unosno za svakog webmaster-a. Na prvi pogled može izgledati da će se time zarada povećati, bolje iskoristiti prostor na stranicama, i samim tim sajt postati efikasniji. Ovo je samo donekle tačno, te preciznije i tačnije rečeno, zavisi od toga koji se programi plaćanja koriste. No, i bez obzira na program plaćanja koji koristite, neophodno je dosta kalkulisati i jedino na taj način doći do idealnog rešenja.

Ono što je neophodno znati jeste da broj klikova na banere, tzv. CTR, opada sa povećanjem broja banera na stranici. Ovaj problem je podjednako važan kako za webmaster-e, tako i za njihove klijente, tj. one koji plaćaju reklamu. U interesu je vlasnika sajta, koji "živi" od sponzora, da od svake stranice posebno zaradi što više. Interes ljudi koji se reklamiraju na sajtovima je da što više ljudi privuku na svoj sajt reklamom.

U slučaju plaćanja po kliku, problem koristi od reklamiranja ima jedino webmaster. Razlog tome je što njihovi partneri plaćaju fiksno po posetama, i veći ili manji broj poseta, zbog promene broja banera na sajtu, njima niti povećava niti smanjuje troškove po posetiocu. Problem sa kojim se ovde suočava webmaster je: da li postaviti manje banera i uživati veći broj klikova u odnosu na posećenost, ili postaviti više banera, gde bi svaki od njih imao manji broj klikova u odnosu na prvi slučaj, ali bi se ponekad više moglo zaraditi. Odgovor je izabrati onu opciju koja vam donosi više novca, ali opet ostaje pitanje da li je to prvi ili drugi slučaj. Jedinstven odgovor ne postoji, ali ćemo vam spomenuti nekoliko stvari na koje morate posebno obratiti pažnju kada kalkulišete.

Smanjenje CTR-a je upravo srazmerno povećanju broja banera, dakle, pronađite idealan broj banera koji će vam doneti najveći broj klikova (ukupno, ne u odnosu na posećenost) i u taj broj, logično, ubacite one koji donose najveću zaradu po kliku. Druga najbitnija stvar je ta da posle određenog vremena držanja jednog banera na sajtu, dolazi do "prezasićenosti" posetilaca njime. U ovim slučajevima opada broj klikova na takve banere. Rešenje problema je korišćenje drugog dizajna banera ili banera drugog sajta koji donosi istu zaradu po kliku, a kao krajnje rešenje može se pojaviti i ubacivanje banera koji donosi manju zaradu po kliku, ali koji će povećati broj klikova u odnosu na "iskorišćeni" baner. Iz navedenog se može zaključiti da ovde nema nedvosmislenog odgovora. Očito je da svaki sajt zahteva posebnu analizu i kalkulaciju, pogotovu kada se zna da svi sajtovi ne raspolažu istim oglasnim prostorom i da ne mogu koristiti sve veličine banera, koje su, takođe, bitan faktor.

Kada govorimo o plaćanju po prikazu (impresiji), tu dolazi do sukoba interesa webmaster-a i onih koji plaćaju reklame. Interes webmaster-a će, svakako, biti da postavi što više banera koje naplaćuje pomenutom metodom, jer mu to uvećava zaradu. Međutim, interes ljudi koji plaćaju reklame (advertisers) je da imaju što više klikova na baner, a broj klikova na jedan baner smanjuje se sa povećanjem broja banera na stranici. Zato, često obe strane moraju da pregovaraju i dođu do idealnog i za obe strane prihvatljivog rešenja.

U slučaju plaćanja po akciji i prodaji, situacija je potpuno ista kao i kod programa plaćanja po kliku. Kao što se može videti iz ovog teksta, ovaj problem zahteva kontinuiran i pažljiv rad na procenama budućih prihoda. Veliki broj faktora koji utiče na idealno rešenje samo donosi niz novih zadataka i iskustava svakom webmaster-u.


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-19. Sva prava zadržana.