YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Praksa
• Statistika
• Case study
• Razno
Sadržaj oblasti
• Stanje na YU Internetu
• Projekat vs. poslovanje
• Funkcije tracker-a
• Promena oznake nacionalnog domena
• AltaVista indeksiranje
• Napredno pretraživanje
• Prijavljivanje na pretraživače
• Help stranice pretraživača
• Affiliate katalozi
• Ekspertska radna grupa
• Cost Per Mile (CPM)
• Kupovina "associate" softvera
• Lični prodajni program
• Usluge "associate" servisa
• Pretražite Internet
• Pretražite YU Internet
• Primeri besplatne razmene banera
• Kupovina - oprez!

Stanje na YU Internetu

19.03.2004

Stanje na YU Internetu

Stanje YU Interneta za nas je, svakako, veoma interesantna tema. O njoj se puno govori i povodom nje je sprovedeno mnogo istraživanja, ali se malo informacija dobija iz domaćih izvora. Daćemo ocenu aktuelnog stanja sajtova na našem jeziku, ali i domaćih sajtova na stranim jezicima, a jedan deo članka biće posvećen i Internet populaciji u našoj zemlji.

Specifičnosti našeg Interneta su mnogobrojne, a navešćemo samo najvažnije: nizak standard, koji je prouzrokovao manji broj Internet korisnika od prosečnog, opšta ekonomska situacija, koja je uslovila slabu upotrebu Interneta u okviru kompanija i firmi koje bi ovaj elektronski medij mogle da koriste radi unapređenja poslovanja, i nizak nivo informatičkog obrazovanja, koji je uticao na to da mali broj ljudi poznaje mnogućnosti Interneta. Ovakve specifičnosti mogli bismo navoditi u nedogled, ali to ovog puta nije glavna tema.

Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da, iako veliki broj faktora deluje negativno na korišćenje Interneta u našoj zemlji, ipak postoji jedan broj kvalitetnih sajtova i profesionalno korišćenje trećeg elektronskog medija. Naime, uprkos teškim uslovima, broj korisnika Interneta se povećava. Pozdravljamo sve one firme, ali i obrazovne ustanove, koje su omogućile prezentovanje mogućnosti Interneta velikom broju ljudi. U ovakvim uslovima to je veoma koristan potez, jer se tako ljudi upućuju u svetske trendove iako ekonomski nisu u mogućnosti da to sami sebi priušte. Prema nekim podacima, procenjuje se da 10% do 15% domaćinstava u Srbiji ima kompjuter, a dva od tri kompjutera imaju pristup Internetu. Međutim, najveći problem u ovom domenu je to što korisnici Interneta u Srbiji i Crnoj Gori koriste svega 20% mogućnosti Interneta.

Kada je reč o prezentovanju na Internetu, naš nedostatak je u tome što imamo manji broj sajtova u odnosu na razvijene zemlje, što je i razumljivo. Imamo, međutim, i jednu, slobodno možemo reći, prednost: manjim brojem sajtova obuhvatili smo veći deo resursa koje Internet danas nudi. Ako dobro istražite domaće Internet tržište, primetićete veoma raznovrsne teme koje se obrađuju prilično uspešno i profesionalno. Nedostatak se, dakle, svodi na nedostatak konkurencije i slabiji razvoj postojećih sajtova. Problem naše zemlje sa izvozom uočava se i na Internetu, jer je 94% domaćih sajtova na srpskom jeziku, što u velikoj meri smanjuje mogućnosti inostranih prihoda domaće Internet industrije. Mora se takođe napomenuti da većina domaćih sajtova ne poštuje principe dobrog dizajna i promocije.

Sve navedeno je generalna ocena i ne znači da nemamo kvalitetnih sajtova, naprotiv. Nekoliko kvalitetnih pretraživača, prezentacija firmi, veliki broj online servisa i još mnogo toga - govori da stanje nije tako loše kao što izgleda na prvi pogled. Iz izloženog ćete primetiti da postoji i puno dobrih strana našeg Internet podneblja, ali i puno nedostataka koje bi u budućnosti trebalo ispraviti.

U svakom broju našeg e-mail časopisa jedan članak je posvećen Internetu u Srbiji i Crnoj Gori. Besplatno prijavljivanje za primanje magazina možete izvršiti na stranicama ovog sajta, u polju sa desne strane.


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-21. Sva prava zadržana.