YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Posećenost
• Dizajn i struktura sajta
• Ažuriranje sajta
• Top 10 sajtova Srbije
• Problemi istraživanja
• Razno
Sadržaj oblasti
• Jezička struktura Internet populacije
• Baze o posećenosti sajtova
• Interaktivnost na sajtu
• Segmentacija korisnika
• Problem podele sadržaja
• Profil korisnika
• Kvalitet posećenosti
• Savremeni izazovi za webmaster-e
• Uticaj pozicioniranja na posećenost
• Merenje posećenosti sajta
• Povećanje posećenosti
• Najtraženije na Mreži
• Plaćanje za rang

Jezička struktura Internet populacije

09.01.2004

Jezicka struktura Internet populacije

Podaci svedoče da se 75% komunikacije putem sajtova i 85% komunikacije putem mail-a na Internetu obavlja na engleskom jeziku. Engleski jezik postao je deo opšte i poslovne kulture. U nekim trenucima stručnjaci su govorili da je jedini uslov za korišćenje Interneta, pored tehničkih veština, poznavanje engleskog jezika.

Savremene tendencije ukazuju, međutim, na jednu drugu priliku za sajtove. Prema istraživanjima, današnja jezička struktura Internet korisnika izgleda ovako:Jezik

Učešće u Internet populaciji

ENGLESKI 40,5%
KINESKI 10%
JAPANSKI 9,2%
ŠOANSKI 7,2%
NEMAČKI 6,8%
KOREJSKI 4,4%
FRANCUSKI 3,9%
ITALIJANSKI 3,6%
PORTUGALSKI 2,5%
HOLANDSKI 2,1%
OSTALI 9,8%

Procenjuje se da će u budućnosti učešće engleskog jezika srazmerno opadati. Do 2005. godine, učešće engleskog jezika opašće na oko 30%, dok će učešće ostalih jezika porasti. Najveći rast u ukupnom učešću imaju francuski, španski, kineski, japanski, korejski i nemački jezik.

Dati podaci idu u prilog činjenici da će sve poželjnije biti da sajtovi, pored sadržaja na engleskom jeziku, nude i sadržaj na drugim jezicima. Pa ipak, najvažnije je nipošto ne izgubiti iz vida poznat marketinški zaključak - ljudi vole da čitaju i komuniciraju na maternjem jeziku.

S obzirom na to, konkurentna prednost i velika šansa za vaš sajt može biti upravo sadržaj na više jezika ili, štaviše, samo sadržaj na maternjem jeziku.


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-21. Sva prava zadržana.