YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Posećenost
• Dizajn i struktura sajta
• Ažuriranje sajta
• Top 10 sajtova Srbije
• Problemi istraživanja
• Razno
Sadržaj oblasti
• Vreme provedeno na pretraživaču
• Istraživanja na Internetu
• Broj dnevnih pretraživanja
• Ukupna posećenost i broj jedinstvenih poseta
• Linkovi kao kriterijum posećenosti
• Problematika rangiranja sajtova
• Razlike između osnovnih pristupa merenju
• Korisnički (panel) zasnovano merenje
• Server zasnovano merenje
• Trenutno stanje na tržištu

Vreme provedeno na pretraživaču

01.06.2003

Merenje posećenosti pretraživača oduvek je zauzimalo posebno mesto u merenjima koja se sprovode na Internetu. Naime, kada je reč o pretraživačima, klasično merenje jedinstvenih poseta ili broja pregledanih strana nije merodavno i ne odražava realno njihovu posećenost.

Za merenje posećenosti pretraživača najpre se koristio broj izvršenih pretraživanja, što je bio prvi uspešan korak u rešavanju ove enigme. Međutim, u poslednje vreme sve više na značaju dobija merenje vremena provedenog tokom pretraživanja. Reč je o mehanizmu koji meri prosečno vreme koje korisnici provode na pretraživaču koje se zatim množi sa brojem obavljenih pretraga. Ovaj metod objedinjuje dva metoda za merenje posećenosti pretraživača, te se smatra da su podaci dobijeni na ovakav način izuzetno pouzdani.

Podaci dobijeni pomoću ovog metoda bili su relativno slični podacima većine kompanija koje su obavile ovakva istraživanja. Oni pokazuju da se više od polovine ukupnih pretraživanja na Internetu obavlja na dva najveća pretraživača - Google i Yahoo. Obavljena istraživanja najvećim delom su se odnosila na područje SAD, tako da ih treba uzeti sa rezervom. Google u pretraživanjima učestvuje sa gotovo 43%, što iznosi oko 13 miliona provedenih sati, dok Yahoo, čija osnovna funkcija više i nije pretraživanje, učestvuje sa 21%.

Istraživanja su pokazala da tzv. "vitalna manjina", koju čine najveći svetski pretraživači, obuhvata blizu 85% svih pretraživanja na Internetu, što bez sumnje deluje destimulativno na pokretanje novih pretraživača.

Na kraju treba pomenuti i nedostatak ovakvog metoda merenja posećenosti. Neki analitičari smatraju da ovakav način merenja stavlja u podređen položaj pretraživače koji brže obavljaju pretraživanja. Ova primedba je osnovana ako se uzme u obzir da su u pitanju stotine miliona pretraživanja mesečno i da se taj broj množi sa vremenom provedenim na pretraživaču, uključujući i vreme koje pretraživač koristi za pretragu. Da bi se ovaj nedostatak eliminisao, neophodno je isključiti vreme koje pretraživač koristi za pregled baze, što je još uvek nemoguće.


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-21. Sva prava zadržana.