YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Posećenost
• Dizajn i struktura sajta
• Ažuriranje sajta
• Top 10 sajtova Srbije
• Problemi istraživanja
• Razno
Sadržaj oblasti
• Sadržaj vs. dizajn
• Dobar Title tag
• Greške u kreiranju Title tag-a
• Redizajn sajta
• Početna strana iz ugla surfera
• Uvodne stranice
• Mini indeksne stranice
• Vreme potrebno za dizajniranja sajta
• Početna strana (home page)
• Slike - "čaršav za tekst"
• Promenljivi i nepromenljivi sajtovi

Sadržaj vs. dizajn

17.03.2003

Poređenje važnosti dizajna sajta i kvaliteta sadržaja oduvek je privlačilo pažnju stručnjaka. Mišljenja su prilično podeljena i nema indicija da će se u doglednom vremenu usaglasiti.

Pobornici dizajna daju značaj vizuelnom efektu sajta. Smatraju da sadržaj sajta sam po sebi mora da ispuni očekivanja posetilaca, a da dizajn ostavlja utisak koji, pored toga što ulepšava sajt, može nadoknaditi i neke sadržinske aspekte, stvoriti propagandu putem preporuke, što može povećati i ukupan broj posetilaca.

Oni koji smatraju da suštinu popularnosti sajta čini sadržaj koji se nudi veruju da posetioci na sajt dolaze da bi dobili informacije i podatke, a da se uloga dizajna svodi na olakšanje navigacije i stvaranje jednostavnog sajta koji će posetiocima omogućiti da lakše dođu do traženih sadržaja. Pozivaju se na posećenost najvećih svetskih portala, koji u relativnom smislu poštuju ovaj koncept.

Očito je da se prava istina ne može tražiti ni u jednom od ova dva ekstrema. Po svemu sudeći, najbolja varijanta nalazi se u sredini. Naime, sadržaj je veoma bitan na sajtu, ali bez odgovarajuće dizajnerske koncepcije on gubi značaj za prosečnog surfera, kome je neophodno da lako i uz vizuelni užitak dođe do traženih sadržaja.

Do pre nekoliko godina, preovladavalo je mišljenje da je sadržaj presudan, mišljenje koje je bilo potkrepljeno tipičnim primerima najvećih svetskih pretraživača. Vremenom je uočeno da, pored sadržaja, i drugi faktori utiču na popularnost pretraživača, ali i da pretraživači koji više polažu na dizajn od ostalih imaju veću lojalnost posetilaca. Tako je kombinovana strategija postepeno počela i praktično da se primenjuje na najvećim web portalima.


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-22. Sva prava zadržana.