YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Osnove
• Uvod
• Za webmastere
• Za početnike
• Rečnik Internet pojmova
Sadržaj oblasti
• Tipovi programa prema raspoloživosti
• Plaćeni linkovi na pretraživačima
• Značenje pojedinih komandi za pretragu
• Favorites folder
• E-book
• Napredno pretraživanje slika
• Clustering
• Učestvovanje u diskusijama
• Related searches
• Within search
• Similar pages
• Metapretraživači
• Prijava na mailing liste
• "Opasan" download
• Pay per Listing/Placement pretraživači
• Razlika između pretraživača i kataloga
• Kako funkcioniše napredno pretraživanje?
• Gde mogu da razgovaram sa ljudima sličnih interesovanja?
• Kako pronaći tematiku koja nas interesuje?
• Uloga generalnih i posebnih pretraživača
• Zašto koristiti specijalizovane pretraživače?
• Specijalizovani ili generalni pretraživači?
• Univerzalna pravila pretraživanja
• Koji su najpoznatiji pretraživači?
• Koji su najpoznatiji domaći pretraživači?
• Da li smo dobili najkvalitetnije moguće rezultate pretraživanja?
• Kako naći sajt koji obrađuje određenu tematiku?
• Razlika između pretraživača i Free For All Links sajtova

Tipovi programa prema raspoloživosti

09.09.2003

Tipovi programa prema raspolozivosti

Download programa sa Interneta jedna je od najčešćih akcija, kako početnika tako i iskusnijih surfera. Programi se međusobno razlikuju ne samo po tematici i funkcijama već i po obliku u kom se nude korisnicima. Kod početnika u surfovanju često dolazi do nerazumevanja raznih tipova programa s obzirom na oblik u kom su raspoloživi za download: demo, freeware, shareware, adware i slično. Ovde ćemo ukratko objasniti šta označavaju ovi tipovi programa i kakvu informaciju oni daju korisnicima.

Demo je tip aplikacije (programa) koji, najprostije rečeno, demonstrira način rada pravog programa. Najčešće je to program sličan pravom programu kom su, međutim, ukinute određene funkcije. On, dakle, funkcioniše isto kao i pravi program, s tim što nema sve one funkcije koje ima pravi program, koji se putem demo verzije reklamira. Recimo, ako imate program koji prevodi reči sa engleskog na srpski, njegov demo može sadržati samo 100 reči umesto 30.000, koliko npr. u svojoj bazi sadrži pravi program.

Freeware je besplatan program. Ovu odrednicu imaju programi koji se mogu koristiti potpuno besplatno i koji nemaju nikakva ograničenja zbog toga što su besplatni. Naime, za razliku od prethodnog slučaja, ovde postoji samo jedan pravi program, koji je besplatan, a ne dva (demo i pravi program).

Shareware je program koji se plaća, ali je dat određeni period (najčešće 30 dana) u kom se može koristiti potpuno besplatno, radi probe. To je ponekad spoj demo verzije i pravog programa, jer korisnik često u periodu u kom je korišćenje programa besplatno ne može da koristi baš sve funkcije, već samo određeni deo, a tek posle eventualne kupovine program može da koristi neograničeno.

Adware je takođe besplatan program, koji, da se ne bi naplaćivao, ima deo u kom se prikazuju baneri sponzora - jedini izvor prihoda. Ukoliko korisnik želi, može platiti program i u tom slučaju se skida deo u kom se prikazuju reklame, a dobijaju se i neke dodatne usluge, kao npr. stalna online podrška. Ipak, čak i u slučaju da korisnik ne želi da plati program, nije mu uskraćena nijedna funkcija programa.

Poslednja vrsta programa su čisto plaćeni programi, kod kojih se ne može koristiti čak ni demo. To su uglavnom veoma popularni i "provereni programi". Kao primer se može navesti "Microsoft Office".

Ponekad se javljaju i kombinacije navedenih tipova programa koje kreatori smatraju efektivnijim za razvoj programa. Npr. postoji kombinacija adware i shareware programa.


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-23. Sva prava zadržana.