YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Osnove
• Uvod
• Za webmastere
• Za početnike
• Rečnik Internet pojmova
Sadržaj oblasti
• Case Study
• Affiliate marketing
• Statistika - osnova akcija
• Promocija - uslov uspeha
• Posećenost - uvod
• Internet marketing - uvod
• Uvod u pretraživače

Posećenost - uvod

01.10.2001

Posećenost, kao jedan od najvećih fenomena na savremenom Internetu, oduvek je bila predmet brojnih analiza i saveta. Cilj, bilo glavni ili jedan od glavnih, svakog sajta, upravo je posećenost. To govori dovoljno o tome koliko je ona bitna svakom webmaster-u i bilo kom poslovnom čoveku na Internetu.

Najveći broj instrumenata promocije i aspekata Internet marketinga su usmereni na povećanje posećenosti. Iz posećenosti proizilaze svi ostali komercijalni efekti sajta, zbog kojih se sajt i kreira. Naravno, spomenuto se odnosi samo na komercijalne sajtove. Međutim, čak i kod neprofitnih i nekomercijalnih sajtova, posećenost ima veliki značaj. Često je korišćena jedna misao, koja dovoljno govori o važnosti posećenosti: "Ako napravite sajt i mali broj ljudi ga poseti, isto je kao i da niste napravili sajt".

Posećenost sajta se može posmatrati kvantitativno, ali i kvalitativno. Kvalitet posećenosti se meri demografskom strukturom posetilaca, brojem individualnih poseta, frekventnošću ponovnih poseta... Iako su kvalitet i kvantitet posećenosti podjednako važni, u svim istraživanjima posećenosti na Internetu, na bilo kom nivou, primat se daje kvantitetu.

Važnost posećenosti za vlasnike sajtova je ogromna, ali posećenost određenog sajta može dati korisne informacije i surferima. Veoma posećeni sajtovi su mnogo interesantniji svakom surferu nego manje posećeni sajtovi. Frekventnost ponovnih poseta već zavisi od kvaliteta sajta i gotovo da nema veze sa posećenošću sajta.

Ovaj bitan fenomen je posebno obrađen u istoimenoj rubrici našeg sajta. S obzirom na kompleksnost posećenosti, spremili smo puno podrubrika koje će je sagledati sa svih aspekata, i na taj način vam dati puno korisnih informacija, saveta i predloga.


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-21. Sva prava zadržana.