YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Osnove
• Uvod
• Za webmastere
• Za početnike
• Rečnik Internet pojmova
Sadržaj oblasti
• Case Study
• Affiliate marketing
• Statistika - osnova akcija
• Promocija - uslov uspeha
• Posećenost - uvod
• Internet marketing - uvod
• Uvod u pretraživače

Internet marketing - uvod

11.09.2001

Internet marketing je nastao u veoma bliskoj prošlosti, gotovo paralelno sa nastankom Interneta. O funkciji i ulozi njegovoj govori se i piše mnogo. Puno je pogrešnih informacija, različitih tumačenja, preuskih shvatanja. Marketing na Internetu, gledano u svetskim razmerama, prilično je razvijen. To se može objasniti delom zbog popularnosti ove tematike, ali i zbog postojanja marketinga kao nauke koja je već ranije doživela visok nivo razvijenosti.

Definicije Internet marketinga su veoma brojne i različite. Mnoge od njih ga tumače preusko, a neke pak preširoko. Često ga poistovećuju sa promocijom, što je pogrešno. Promocija je samo jedan od njegovih brojnih aspekata. Najčešće pominjana uloga i funkcija Internet marketinga je da maksimizira cilj i motiv sajta. Ovo nas dovodi do zaključka da je Internet marketing fleksibilan u zavisnosti od tipa sajta.

Npr. sajt koji se bavi prodajom i distribucijom proizvoda do finalnih korisnika, ima prvenstveni cilj maksimizaciju prodaje i profita. Pored glavnog cilja, tu je i niz drugih ciljeva kao što su sticanje ugleda, velika posećenost, poverenje kupaca, i slično. Cilj Internet marketinga je maksimalno moguće zadovoljenje svih ovih ciljeva sajta, dakle, objedinjavanje i ostvarenje svih ciljeva sajta. To se postiže različitim akcijama. Neke od najvažnijih su promocija, distribucija, koncept, sadržaj i nastup na sajtu, plaćanja, analize i korektivne akcije... Malo drugačija je situacija sa sajtovima koji "žive" od sponzora i posećenosti, ali razlike u odnosu na prethodno su male.

Popularnost Internet marketinga je zapanjujuća i sve je više ljudi koji se veoma stručno odnose prema njemu. S druge strane, sve je više poslovnih ljudi i webmaster-a kojima su potrebne usluge Internet marketinga. Deo aktivnosti su u stanju i sami da obave, ali za mnoge su im potrebni stručni saveti ili kompletna pomoć u vidu sprovođenja istih. Kako je Internet neiscrpan izvor za sve poslovne ljude, sve ovo ide u prilog povećanju popularnosti marketinga na mreži.


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-21. Sva prava zadržana.