YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Sadržaj oblasti
• Postavite link ka YU Trendu
• Ponuda usluga
• YU Trend
• Politika privatnosti

YU Trend

27.10.2000

YU Trend je prvi i jedini marketinški sajt na YU Internetu, koji zastupa koncept korisnički orijentisanog merenja posećenosti. Ovo je koncept koji je najprihvaćeniji u svetu i koji koriste gotovo sve Internet konsalting agencije u pružanju svojih usluga promocije i održavanja sajtova.

S obzirom na to da je kod nas ovaj koncept veoma slabo prihvaćen i da se uglavnom forsiraju drugi manje kvalitetni koncepti, možemo reći da su do sada vrlo retko sprovođene promotivne kampanje sa rezultatima koji su za pohvalu. Zbog toga je niz kompanija i firmi, koje su se usudile da u svoj biznis uključe i poslovanje preko Interneta, odustalo od istog zbog neprofitabilnosti. Iz ovoga proizilazi da uzrok slabog poslovanja preko mreže kod nas, do sada, nije bio samo neinformisanost i nedovoljno znanje, već i nepostojanje pravih ponuđača usluga konsaltinga.

Nažalost, zbog ovakvog "deformisanog" stanja, poslovanje je još uvek slabo uključeno u domaće Internet tokove. Ipak, verujemo da će se blagovremeno promeniti sve negativne komponente, koje su uništile početak poslovanja na našem Internet tržištu i da će postepeno sve veći broj ljudi prihvatati koncept korisnički orijentisanog merenja posećenosti, koji je jedini i dao prave rezultate u dobrom poslovanju pomoću Interneta.

Zbog svega navedenog, radićemo na promeni loših uverenja na našem Internet tržištu. Naš sajt sadrži puno korisnih podataka, koji su namenjeni svima, od apsolutnih početnika, do iskusnih webmaster-a. Svi tekstovi govore o tome kako maksimalno i na pravi način iskoristiti resurse Interneta, bilo za lične ili poslovne svrhe. Ovo vam je šansa da naučite mnogo o najnovijem elektronskom mediju.

Trudićemo se i da u što većoj meri uvedemo poslovanje preko mreže i kod nas, kao i da pokažemo da se ovakav potez domaćih kompanija može višestruko isplatiti.


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-21. Sva prava zadržana.