YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Katalog
• Domaći pretraživači
• Strani pretraživači
• Srodni linkovi
• Interesantni linkovi
Sadržaj oblasti
• Google
• Učešće rezultata pretrage
• Internet marketing pretraživači
• Multimedijalni pretraživači
• Kvalitetno plaćeno rangiranje?
• AllTheWeb
• Paid Placement pretraživači
• Rezultati pretraživanja portala
• Big Search Engine Index
• Direct Hit
• Excite prodat
• Ugovor Yahoo - Overture
• Poređenje kvaliteta kataloga
• Associate Programs
• Overture (ex GoTo)
• Refer-It
• Search.com
• LookSmart
• Yahoo
• Altavista
• NorthernLight
• Lycos
• Euroseek
• Specijalizovani pretraživači

Poređenje kvaliteta kataloga

27.11.2001

Yahoo je već dugo najpopularniji pretraživač, odnosno, direktorijum na Internetu, ali veliki broj ljudi ne zna da to nije najbolji, niti najbogatiji katalog linkova na Mreži. Kvalitet direktorijuma ili pretraživača može se ocenjivati na različite načine: po broju linkova, broju zaposlenih urednika, broju kategorija, i sl. Ovde ćemo navesti podatke ovog tipa za nekoliko pretraživača i direktorijuma do kojih smo uspeli da dođemo.

Open Directory, direktorijum pretraživača Google, ima preko 36.000 urednika, 361.000 kategorija i oko 2,6 miliona linkova. Ove podatke je objavio upravni odbor direktorijuma aprila 2001. godine.

LookSmart-ov direktorijum uređuje oko 200 urednika, postoji oko 200.000 kategorija i 2,5 miliona linkova. Navedeni podaci su objavljeni avgusta 2001. godine.

Yahoo direktorijum opslužuje preko 100 urednika, podaci o broju kategorija nisu publikovani, a broj linkova bio je između 1,6 i 2 miliona. Navedeni podaci nisu baš najsvežiji i objavljeni su avgusta 2000. godine.

AltaVista-u je uređivalo više od 200 urednika, broj kategorija je nešto veći od 200.000, a broj linkova u bazi iznosi 2,7 miliona.

AskJeeves se, zanimljivo, definiše kao tzv. answer service, te ne pripada ni pretraživačima, niti direktorijumima. Ima oko 150 urednika i oko 128 miliona linkova.

Svi navedeni podaci mogu delovati zbunjujuće i mogu dati iskrivljenu sliku o kvalitetu direktorijuma. Zbog toga moramo navesti sledeće napomene:

Broj urednika, u principu, pokazuje koliko se kvalitetni podaci ubacuju u direktorijum, samim tim i kvalitet linkova. Međutim, Google ima ubedljivo najveći broj urednika zbog niskog kriterijuma prijema. Čini se da su vlasnici pokušali stručnost da stave po strani, a to nadoknade brojem urednika. Broj linkova je veoma važan kriterijum, ali primetićete da AskJeeves prednjači po njemu, što i nije baš logično. Poenta je u tome da ovaj servis u svom katalogu sadrži podatke mnogih drugih kataloga, pa između ostalih i Google-ov.

Nezahvalno bi bilo porediti pretraživače po bilo kom od ovih kriterijuma. Prvi razlog je različitost vremena u kome su objavljeni, drugi je tačnost, koja sigurno nije najpreciznija, a treći su činjenice koje smo u prethodnom pasusu izneli. Bolje bi bilo samo konstatovati da su svi navedeni katalozi i pretraživači veoma kvalitetni po svim kriterijumima i pariraju jedni drugima.


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-21. Sva prava zadržana.