YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Katalog
• Domaći pretraživači
• Strani pretraživači
• Srodni linkovi
• Interesantni linkovi
Sadržaj oblasti
• Google
• Učešće rezultata pretrage
• Internet marketing pretraživači
• Multimedijalni pretraživači
• Kvalitetno plaćeno rangiranje?
• AllTheWeb
• Paid Placement pretraživači
• Rezultati pretraživanja portala
• Big Search Engine Index
• Direct Hit
• Excite prodat
• Ugovor Yahoo - Overture
• Poređenje kvaliteta kataloga
• Associate Programs
• Overture (ex GoTo)
• Refer-It
• Search.com
• LookSmart
• Yahoo
• Altavista
• NorthernLight
• Lycos
• Euroseek
• Specijalizovani pretraživači

Paid Placement pretraživači

18.10.2002

Paid Placement pretraživači svoje rezultate pretraživanja rangiraju prvenstveno na osnovu toga koliko sajt plaća po određenoj ključnoj reči. Vlasnik sajta plaća Paid Placement pretraživaču za svaki klik na njegov URL. To znači da se cena ne odnosi na prikaz, već na dolazak korisnika. Ono što je važno je to da što veću cenu ponudi sajt, to će biti bolje rangiran na pretraživanju po određenoj ključnoj reči. Ovde navodimo nekoliko najvećih Paid Placement pretraživača:

1. Overture - najstariji pretraživač ove vrste, koji je dugo očekivano plaćeno promovisanje na pretraživačima učinio delimično ostvarenim. Osnovan je 1997. godine kao GoTo, a 2001. godine menja ime u Overture. Svoje podatke distribuira mnogim generalnim pretraživačima: AltaVista, AOL, Netscape... a linkove koji se nalaze u rezultatima bez naknade, uzima od Inktomi-ja.

2. FindWhat - ovaj pretraživač je jedan od važnijih u svojoj kategoriji, s obzirom na to da svoje rezultate distribuira mnogim metacrawler pretraživačima.

3. Ah-Ha - pretraživač koji je napravljen kao prvi pretraživač sa stalno uključenim filterom protiv adult sadržaja (tzv. Safe Search filter). Posebno je koristan u situacijama kada adult sajtovi ugrožavaju rezultate pretrage. Postepeno je prerastao u jedan od uspešnih Paid Placement pretraživača, zadržavajući pomenuti filter.

4. Espotting - ovaj pretraživač distribuira svoje rezultate mahom na evropske pretraživače i lokalne sajtove velikih svetskih pretraživača u Evropi. Zbog toga je veoma koristan kada je sajtu potrebno privlačenje evropskih posetilaca.

5. Godado - još jedan pretraživač iz ove kategorije, prvenstveno orijentisan na Evropu. Njegova posebna prednost je mogućnost izbora država u Evropi pri pretraživanju.

6. E-pilot - još jedan od pretraživača koji svoje rezultate distribuira na velikom broju metapretraživača.

7. Pay Per Click Search Engines - ovo je specijalizovan pretraživač, koji služi kao vodič za sve Pay Per Placement pretraživače. Takođe, na njemu se mogu naći sadržaji o uslovima, cenama i pogodnostima reklamiranja na pominjanim Paid Placement pretraživačima.


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-21. Sva prava zadržana.