YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Katalog
• Domaći pretraživači
• Strani pretraživači
• Srodni linkovi
• Interesantni linkovi
Sadržaj oblasti
• Google
• Učešće rezultata pretrage
• Internet marketing pretraživači
• Multimedijalni pretraživači
• Kvalitetno plaćeno rangiranje?
• AllTheWeb
• Paid Placement pretraživači
• Rezultati pretraživanja portala
• Big Search Engine Index
• Direct Hit
• Excite prodat
• Ugovor Yahoo - Overture
• Poređenje kvaliteta kataloga
• Associate Programs
• Overture (ex GoTo)
• Refer-It
• Search.com
• LookSmart
• Yahoo
• Altavista
• NorthernLight
• Lycos
• Euroseek
• Specijalizovani pretraživači

NorthernLight

24.10.2000

NorthernLight

NorthernLight je relativno nov pretraživač. Ipak, moramo konstatovati da, iako je ovaj pretraživač nastao avgusta 1997. godine, ima veoma veliku bazu podataka. Već posle tri meseca, prema podacima koje je dao Search Engine Showdown, ovaj pretraživač je imao po veličini treću bazu podataka u svetu.

NorthernLight koristi tehnologiju koja je specifična po mnogim karakteristikama u odnosu na ostale pretraživače. Za pretragu se koristi robot i, kao takav, na prvi pogled ne izgleda drugačiji od ostalih. Najveća specifičnost, a svakako i najveća prednost Northernlight pretraživača, je ta što pri pretraživanju ima takvu auto-klasifikaciju podataka koja pomoću posebnih foldera grupiše podatke prema prioritetima i sortira ih u male grupe prema ključnim rečima, subjektima i operatorima "i/ili".

Postoje još dve prednosti koje ima ovaj pretraživač. Prva je izuzetna tačnost podataka, pa je ovo jedan od ređih pretraživača koji daje vrlo ispravne i tačno definisane podatke prema ključnoj reči.

Druga veoma bitna prednost, ali i potencijalni nedostatak (u zavisnosti iz kog ugla se gleda), su primarni podaci. Radi se o integrisanom i moćnom pretraživaču koji ima pristup na preko 2000 izvora primarnih podataka - knjiga, časopisa i novina. Prihodi ovog pretraživača se zasnivaju na potraživanjima izvora primarnih podataka od krajnjih korisnika, koji vrše plaćanje po dokumentu, što je i razumljivo jer se oni, uglavnom, ne mogu pronaći na mreži.

Iz prethodnog izlaganja se može zaključiti da se NorthernLight ne finansira samo od reklama na sajtu. Bitno je još istaći u ovom tekstu da se kao rezultat pretraživanja dobijaju sadržaji na Internetu i primarni materijal. Pretraživač se nalazi na adresi www.northernlight.com, a home page je na adresi www.nlsearch.com.

Na kraju ćemo još istaći da je ovo veoma posećen pretraživač, ali da nikada nije imao vodeću poziciju na mreži, niti je ikada bio u konkurenciji za tu poziciju. Međutim, ne možemo završiti tekst a da ne pomenemo da je ovaj pretraživač gotovo od svog nastanka bio među 200 najposećenijih sajtova u svetu, a da se u poslednjih godinu dana i učvrstio među prvih 100.


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-21. Sva prava zadržana.