YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Katalog
• Domaći pretraživači
• Strani pretraživači
• Srodni linkovi
• Interesantni linkovi
Sadržaj oblasti
• Google
• Učešće rezultata pretrage
• Internet marketing pretraživači
• Multimedijalni pretraživači
• Kvalitetno plaćeno rangiranje?
• AllTheWeb
• Paid Placement pretraživači
• Rezultati pretraživanja portala
• Big Search Engine Index
• Direct Hit
• Excite prodat
• Ugovor Yahoo - Overture
• Poređenje kvaliteta kataloga
• Associate Programs
• Overture (ex GoTo)
• Refer-It
• Search.com
• LookSmart
• Yahoo
• Altavista
• NorthernLight
• Lycos
• Euroseek
• Specijalizovani pretraživači

LookSmart

19.06.2001

LookSmart

LookSmart kao jedan od glavnih igrača na Internetu, prvi je počeo da naplaćuje svoje usluge registrovanja u svoju bazu podataka. Tim koji uređuje LookSmart, tvrdi da ima najveću publiku, tvrde da imaju više posetilaca i od samog Yahoo pretraživača (pogledaj sliku). Reći ćete kako je to moguće? Na ovom grafiku tim je veoma lukavo predstavio posećenost. Naime, za pretraživače LookSmart, Lycos i GoTo, uzet je broj poseta za sve sajtove koji imaju partnerske ugovore sa navedenim. Međutim, kada je uzet sajt Yahoo pretraživača, nisu uračunate posete ostalih tzv. partner network sajtova. To je i osnovni razlog zašto je na ovom grafiku LookSmart na liderskoj poziciji.

Onima koji prate tematiku vezanu za svetske pretraživače, LookSmart će verovatno ostati poznat po tome što je kritikovao Yahoo što ne odgovara na prijave svojih korisnika i da ih čak jednim delom ni ne pregleda. Jedan od razloga napada na Yahoo je, svakako gotovo istovetan način indeksiranja, čime ova dva pretraživača postaju najdirektniji konkurenti. Naime, i LookSmart i Yahoo nemaju robote, već ljudi pregledaju prijave i po svom mišljenju uključuju ili ne uključuju sajt u bazu. Takođe, zajednička im je karakteristika da indeksiraju samo glavnu stranicu sajta. Veoma bitna razlika je da Yahoo ne prodaje svoje podatke iz baze, dok LookSmart prodaje podatke mnogim partnerima, pa po tom osnovu i tvrdi da ima veći publicitet od Yahoo pretraživača. LookSmart prodaje svoje usluge sledećim partnerima: MSN, Excite, AltaVista, Time Warner (RoadRunner), CNN.com, Sony, British Telecommunications, US West, NetZero i još 370 partnera.

Na kraju treba postaviti pitanje: da li je plaćena registracija kod LookSmart pretraživača korisna? Odgovor je svakako pozitivan, ali postavlja se dodatno pitanje, da li vredi dati taj novac? Plaćeno prijavljivanje bismo preporučili jedino većim sajtovima, sa zavidnom posećenošću, i biznis sajtovima. Ovakvi sajtovi ovo mogu smatrati kao jedan vid plaćene online promocije. Prednost koju imate je ta što prijavljivanjem na LookSmart prijavljujete svoj sajt i na oko 380 partnerskih pretraživača. S obzirom na to da su danas gotovo svi pretraživači visokog rejtinga uveli ovakvo prijavljivanje, kod ozbiljnijih sajtova je plaćanje prijave na pretraživačima postao obavezan trošak promocije.

Sajt LookSmart-a koji sam po sebi i nema nekih bitnih specifičnosti u odnosu na sve druge pretraživače, možete videti na adresi www.looksmart.com


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-21. Sva prava zadržana.