YU Trend - Internet marketing - Srbija i Crna Gora (Jugoslavija)
Aktuelno
Promocija
Posećenost
Zarada
Praksa
Katalog
Alati
Osnove
Kontakt
Katalog
• Domaći pretraživači
• Strani pretraživači
• Srodni linkovi
• Interesantni linkovi
Sadržaj oblasti
• Google
• Učešće rezultata pretrage
• Internet marketing pretraživači
• Multimedijalni pretraživači
• Kvalitetno plaćeno rangiranje?
• AllTheWeb
• Paid Placement pretraživači
• Rezultati pretraživanja portala
• Big Search Engine Index
• Direct Hit
• Excite prodat
• Ugovor Yahoo - Overture
• Poređenje kvaliteta kataloga
• Associate Programs
• Overture (ex GoTo)
• Refer-It
• Search.com
• LookSmart
• Yahoo
• Altavista
• NorthernLight
• Lycos
• Euroseek
• Specijalizovani pretraživači

Rezultati pretraživanja portala

16.09.2002

Rezultati pretrazivanja portala

Veliki portali i pretraživači najveći deo svoje posećenosti zasnivaju na pretragama, što putem upita, što pomoću kategorija u okviru kataloga. Međutim, interesantno je da se ovi podaci veoma često koriste sa drugih, partnerskih sajtova, a sve to u cilju što kvalitetnijih rezultata pretraživanja i samim tim povećanja posećenosti.

Ovde ćemo vam pokazati "ko sa kim radi" i kako se dobijaju rezultati pretrage na pojedinim pretraživačima. Ovi podaci su veoma bitni za sve surfere, jer će vam uštedeti vreme pronalaženja određenih sadržaja, ako znate da neki pretraživači koriste podatke drugih pretraživača, koje ste možda već koristili pri pretraživanju.

AltaVista za rezultate pretraživanja putem polja za pretragu i naprednog pretraživanja koristi sopstvenu bazu, a za listinge u katalogu koristi podatke pretraživača LookSmart.

Google koristi svoju bazu podataka za pretraživanje putem upita i naprednog pretraživanja, a za listinge u katalogu koristi podatke Open Directory-a.

Yahoo ima sopstvenu bazu i koristi rezultate svojih editora kao primarne, a podatke Google pretraživača koristi kao sekundarne u svim vrstama pretraživanja.

Lycos najviše koristi podatke "spolja". Rezultati koji se dobijaju na ovom pretraživaču predstavljaju kombinaciju podataka sa Fast-a, Open Directory-a i Direct Hit-a. HotBot, vlasništvo Lycos-a, koristi podatke Direct Hit-a kao glavne, Inktomi-a kao sekundarne, a Open Directory-a za listinge u katalogu.

Inktomi svoje podatke daje na korišćenje sledećim pretraživačima: AOL, HotBot, GoTo, LookSmart, MSN. Ovi pretraživači koriste podatke Inktomi-a kao sekundarne, a iWon ih koristi kao primarne rezultate.

LookSmart svoje podatke ustupa, takođe, mnogim velikim pretraživačima. Njegovi podaci koriste se u listinzima kataloga sledećih portala i pretraživača: AltaVista, Excite i iWon. MSN Search koristi podatke LookSmart-a kao glavne rezultate pretraživanja.

Open Directory svoju bazu podataka daje na korišćenje portalima: AOL Search, Netscape Search i Lycos, koji je koriste za glavne rezultate pretraživanja. Direct Hit, HotBot i Google koriste ove podatke za listinge kategorija u katalogu.

Na kraju, treba pomenuti da se podaci Overture pretraživača pojavljuju kao rezultati na velikom broju pretraživača i portala. Međutim, s obzirom na to da je reč o linkovima čiji vlasnici plaćaju određenu cenu po kliku, najčešće su oni posebno označeni i razlikuju se od ostalih rezultata pretraživanja.


Top 10 sajtova Srbije
English | Aktuelno | Promocija | Posećenost | Zarada | Praksa | Katalog | Alati | Osnove | Kontakt | Privatnost
Copyright © YU Trend 2002-21. Sva prava zadržana.